Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #1

Закони Ньютона


Слайд #2
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #2

Основна задача механіки
Визначити положення тіла в будь-який момент часу за відомим початковим положенням, швидкістю та силами, що діють на тіло


Слайд #3
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #3

Перший закон Ньютона
Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою чи прямолінійно та рівномірно рухається, якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована


Слайд #4
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #4

Інерційні системи відліку
Системи відліку відносно яких тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху


Слайд #5
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #5

Принцип відносності Галілея
У всіх інерційних систем відліку усі фізичні явища протікають однаково при однакових початкових умовах


Слайд #6
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #6

Маса
При взаємодії тіла змінюють сою швидкість – набувають прискорення.
Властивість тіл змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю
Маса – кількісна міра інертності


Слайд #7
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #7

Вимірювання маси
Маса не залежить від швидкості руху (класична механіка)
Маса тіла дорівнює сумі мас частинок з якої воно складається
Маса системи тіл зберігається


Слайд #8
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #8

Сила
Кількісна міра взаємодії в результаті якої тіла набувають прискорення чи деформуються називають силою


Слайд #9
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #9

Другий закон Ньютона
Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній усіх сил, які діють на тіло та обернено пропорційне масі тіла і напрямлене в напрямку дії рівнодійної


Слайд #10
Презентація на тему «Закони Ньютона» (варіант 1) - Слайд #10

Третій закон Ньютона
Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені