Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #1

Закон збереження механічної енергії


Слайд #2
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #2

Визначення:
Закон збереження енергії - фундаментальний закон природи, встановлений емпірично і полягає в тому, що для ізольованою фізичної системи може бути введена скалярна фізична величина, що є функцією параметрів системи і звана енергією, яка зберігається з плином часу. Оскільки закон збереження енергії відноситься не до конкретних величин і явищ, а відображає загальну, застосовну скрізь і завжди, закономірність, то його можна іменувати не законом, а принципом збереження енергії.


Слайд #3
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #3

Закон збереження енергії:
Якщо в замкнутій системі діють тільки сили тяжіння й пружності, то повна механічна енергія системи залишається сталою.
Енергія може також передаватися від одного тіла до іншого. Наприклад, при стрільбі з луку потенціальна енергія луку перетворюється на кінетичну енергію стріли, що летить.
Закон збереження і перетворення механічної енергії є дуже важливим і загальним законом природи.
У випадку, коли в системі діє ще й сила тертя, повна механічна енергія не залишається постійною, частина її перетворюється на внутрішню енергію, бо під час тертя тіла завжди нагріваються. Тому існує фундаментальний закон природи: енергія ніколи не виникає з нічого й не зникає в нікуди, вона лише переходить з одного виду в іншій.
У всіх пристроях, у яких виконується механічна робота, завжди намагаються зменшити сили тертя, які приводять до втрат механічної енергії.


Слайд #4
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #4

Приклади закону збереження механічної енергії:
Коливання пружинного маятника
Коливання нитяного маятника
Гальмування тіла силою тертя
Політ стріли


Слайд #5
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #5

Що ж відбувається з енергією?


Слайд #6
Презентація на тему «Закон збереження механічної енергії» - Слайд #6

Розв'язування задач:
Під дією певної сили камінь масою 2 кг пролетів відстань 10 м і набув швидкості 10 м/с. якою була ця сила?
Тіло вільно падає з висоти 40 м. на якій висоті потенціальна та кінетична енергії тіла з рівняються? Опором повітря знехтувати.
Кулька, яку підвішено на нитці, здійснює коливання. Які зміни енергії при цьому відбуваються? Чи виконує роботу сила натягу нитки? сила тяжіння?


Завантажити презентацію