Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #1

Закон Ома для
замкнутого кола
Виконала:
Сушко Анастасія
учениця 10-А


Слайд #2
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #2

Електричне коло складається з джерела струму, споживачів струму, з'єднювальних проводів, ключа для розмикання чи замикання кола.
Електричні схеми – рисунки на яких зображено способи під'єднання приладів в електричному колі
Електричне коло.
Електрична схема


Слайд #3
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #3

Для постійної різниці потенціалів (стуму в колі)
Рух зарядів від А до В супроводжується зменшенням різниці потенціалів
Рух від В до А рух проти сил електричного поля – виконують сторонні сили
Джерело струму
Джерело струму


Слайд #4
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #4

Діють в середині джерела струму
Можуть бути спричинені:
Хімічними реакціями (акумулятори, гальванічні елементи)
Дією світла (фотоелементи “сонячні батареї”)
Змінними магнітними полями (генератори)
Розподіл зарядів за
рахунок сторонніх сил


Слайд #5
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #5

ЕРС – фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи електричного поля до величини заряду, що перенесено цим полем
[ ] = В (Вольт)
Електрорушійна сила –
енергетична характеристика
джерела струму


Слайд #6
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #6

Заряджені частинки накопичуються на полюсах джерела струму (клемах)
Один полюс позитивний, інший негативний
Якщо полюси з'єднати – виникає в провіднику електричне поле (швидкість поширення с=3*108 м/с)
Вільні носії зарядів, що наявні в провіднику поширюються починають рух під дією сили електричного поля – виникає струм
Клема
Провідник
Процес виникнення струму


Слайд #7
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #7

Замкнуте коло складається з двох частин – внутрішньої та зовнішньої
Внутрішня – джерело струму, зовнішня – споживачі провідники, тощо
Сила струму прямо пропорційна ЕРС і обернено пропорційна повному опору кола
Закон Ома для замкнутого кола


Слайд #8
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #8

При розімкнутому колі R  
При R << r – коротке замикання
Аналіз деяких режимів роботи


Слайд #9
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 2) - Слайд #9

Послідовне: для більшого значення струму в n раз (n – кількість джерел струму)
Паралельне: для створення більшого струму, ніж допустимий для 1 джерела
З'єднання джерел струму


Завантажити презентацію