Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #1

Закон Ома для замкнутого кола


Слайд #2
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #2

Електричне коло. Електрична схема
Електричне коло складається з джерела струму, споживачів струму, з'єднювальних проводів, ключа для розмикання чи замикання кола.
Електричні схеми – рисунки на яких зображено способи під'єднання приладів в електричному колі


Слайд #3
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #3

Джерело струму
Для постійної різниці потенціалів (стуму в колі)
Рух зарядів від А до В супроводжується зменшенням різниці потенціалів
Рух від В до А рух проти сил електричного поля – виконують сторонні сили
Джерело струму


Слайд #4
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #4

Розподіл зарядів за рахунок сторонніх сил
Діють в середині джерела струму
Можуть бути спричинені:
Хімічними реакціями (акумулятори, гальванічні елементи)
Дією світла (фотоелементи “сонячні батареї”)
Змінними магнітними полями (генератори)


Слайд #5
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #5

Електрорушійна сила – енергетична характеристика джерела струму
ЕРС – фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи електричного поля до величини заряду, що перенесено цим полем
[ ] = В (Вольт)


Слайд #6
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #6

Процес виникнення струму
Заряджені частинки накопичуються на полюсах джерела струму (клемах)
Один полюс позитивний, інший негативний
Якщо полюси з'єднати – виникає в провіднику електричне поле (швидкість поширення с=3*108 м/с)
Вільні носії зарядів, що наявні в провіднику поширюються починають рух під дією сили електричного поля – виникає струм
Клема
Провідник


Слайд #7
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #7

Закон Ома для замкнутого кола
Замкнуте коло складається з двох частин – внутрішньої та зовнішньої
Внутрішня – джерело струму, зовнішня – споживачі провідники, тощо
Сила струму прямо пропорційна ЕРС і обернено пропорційна повному опору кола


Слайд #8
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #8

Аналіз деяких режимів роботи
При розімкнутому колі R  
При R << r – коротке замикання


Слайд #9
Презентація на тему «Закон Ома для замкнутого кола» (варіант 1) - Слайд #9

З'єднання джерел струму
Послідовне: для більшого значення струму в n раз (n – кількість джерел струму)
Паралельне: для створення більшого струму, ніж допустимий для 1 джерела