Презентація на тему «Загальні відомості про рух»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #1

Загальні відомості про рух


Слайд #2
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #2

Механіка
Розділ фізики, що вивчає механічний рух
Механічний рух – зміна положення тіла відносно інших тіл в просторі з спливанням часу


Слайд #3
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #3

Основна задача механіки
Визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу


Слайд #4
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #4

Траєкторія
Лінія, яку описує рухоме тіло
За видом траєкторії рухи бувають прямолінійні та криволінійні


Слайд #5
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #5

Шлях
Довжина траєкторії (скалярна величина)
Позначають буками l або s
В міжнародній метричній системі (СІ) вимірюється в метрах (м)


Слайд #6
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #6

Матеріальна точка
Матеріальною точкою називають тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов
Розміри тіла значно менші за відстань, яку воно проходить;
Тіло рухається поступально


Слайд #7
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #7

Поступальний рух
Рух, при якому усі точки рухаються однаково


Слайд #8
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #8

Система відліку
Тіло відліку, система координат, прилад для вимірювання часу


Слайд #9
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #9

Переміщення
Напрямлений відрізок, який сполучає початкове та кінцеве положення тіла
траєкторія
переміщення


Слайд #10
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #10

Розв'язок основної задачі механіки
Sx = x – x0


Слайд #11
Презентація на тему «Загальні відомості про рух» - Слайд #11

Розв'язок основної задачі механіки