Презентація на тему «Високотемпературна плазма»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #1

Високотемпературна плазма


Слайд #2
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #2

Основні характеристики
Плазма – це частково або повністю йонізований газ, у якому густини позитивних і негативних розрядів практично однакові.


Слайд #3
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #3

Високотемпературна плазма
Гаряча плазма майже завжди повністю іонізована.
Ступінь іонізації ~100%.
Зазвичай саме вона розуміється під «четвертим агрегатним станом речовини».
Прикладом може служити Сонце.
Поняття високотемпературна плазма вживається звичайно для плазми термоядерного синтезу, який вимагає температур в мільйони K.


Слайд #4
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #4

Речовина Сонця


Слайд #5
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #5

Утримання високотемпературної плазми
Для утримання високотемпературної плазми тривалий час використовується сильне магнітне поле.
У магнітному полі заряджені частинки рухаються по гвинтових траєкторіях, навитими на силові лінії, тому вони можуть бути ізольовані від стінок і можна говорити про так звану магнітну пастку для плазми.


Слайд #6
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #6

Існування гарячої плазми
Вона існує на Сонці, під час блискавок, утворюється при експериментах з термоядерного синтезу.
Використання високотемпературної плазми дозволяє проводити глибоке рафінування металу при невеликому вакуумі.


Слайд #7
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #7

Блискавка
Блискавка є прикладом природної плазми.
Температура плазми у блискавці може досягати ~28000 К.


Слайд #8
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #8

Плазма у термоядерному реакторі
Інтерес до плазми виник у зв'язку з дослідженнями газового розряду. Робота над проблемою керованого термоядерного синтезу підвищила цей інтерес, оскільки будь-яка речовина за умови досягнення її частинками енергій, достатніх для термоядерних реакцій, переходить до стану плазми.
Плазму застосовують також у термоелектронних і магнетоплазмодинамічних (МПД) генераторах — перетворювачах тепла безпосередньо на електричну енергію.


Слайд #9
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #9

Плазма в астрофізиці
Очевидна роль плазми в астрофізичних явищах, так як гарячі зірки складаються з цілком іонізованої плазми.


Слайд #10
Презентація на тему «Високотемпературна плазма» - Слайд #10

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію