Презентація на тему «Видатні фізики світу»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #1

Видатні фізики світу


Слайд #2
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #2

Зміст:


Слайд #3
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #3

Жорес Іванович Алфьоровt15 березня 1930
Академік Алфьоров - один з найбільших російських учених в області фізики й техніки напівпровідників, його роботи одержали широку популярність і світове визнання, увійшли в підручники й монографії.


Слайд #4
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #4

відкриття
Відкрив явище гіпер-інжекції в гетероструктурах і показав, що в напівпровідникових гетероструктурах можна принципово по-новому управляти електронними й світловими потоками.
Проведені під його керівництвом дослідження гетеропереходів у напівпровідниках забезпечили країні провідне місце у світі в новому перспективному напрямку фізики й техніки напівпровідників.


Слайд #5
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #5

Досягнення
В 1972 за фундаментальні дослідження гетеропереходів у напівпровідниках академік Алфьоров став лауреатом Ленінської премії
В 1984 – став лауреатом Державної премії СРСР у галузі науки й техніки.
В 2000 р. Алфьоров визнаний гідним Нобелівської премії «за роботи з одержання напівпровідникових структур, які можуть бути використані для надпотужних комп'ютерів».


Слайд #6
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #6

Андре Ампер22.I.1775-10.VI.1836
Французький фізик, математик і хімік, член багатьох академій наук.


Слайд #7
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #7

Основні фізичні роботи присвячені електродинаміці.
В 1820 сформулював правило для визначення напрямку дії магнітного струму на магнітну стрілку (правило Ампера).
Здійснив велику кількість експериментів по дослідженню взаємодії між електричним струмом і магнітом, сконструював для цього безліч приладів, виявив вплив магнітного поля Землі на провідники зі струмом, що рухаються.
Відкрив взаємодію електричних струмів і встановив закон цієї взаємодії (закон Ампера), розробив теорію магнетизму (1820).
Відкрив (1822) магнітний ефект котушки зі струмом - соленоїда, зробив висновок, що соленоїд, по якому проходить струм, є еквівалентом постійного магніту, висунув ідею посилення магнітного поля шляхом переміщення усередину соленоїда сердечника з м'якого заліза.


Слайд #8
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #8

Одиниця виміру сили електричного струму СІ ампер названа на його честь.
У 1814 р. він став членом Паризької академії наук.
« 1824 р. — став професором експериментальної фізики в Колеж де Франс.


Слайд #9
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #9

Карл Андерсен3.IX.1905-11.I.1991
Американський фізик, член Національної академії наук.


Слайд #10
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #10

Основні праці присвячені рентгенівськими й гамма-променям, фізиці космічних променів, фізиці елементарних часток.
Відкрив у космічних променях позитрони (1932) і мюони (1936).
В 1933 відкрив народження електронно-позитронної пари з гамма-кванта.


Слайд #11
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #11

Нобелівська премія (1936)
Медаль ім. Э. Грессона (1937)
Медаль ім. Дж. Эриксона (1960).


Слайд #12
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #12

Олександр Грейам Белл (1847-1922)
Американець шотландського походження, вчений і винахідник телефону, запатентував його в 1876, пізніше експериментував з фонографом.


Слайд #13
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #13

У 1876 році він отримав патент США № 174465, що описує «метод і апарат ... для передачі мови та інших звуків по телеграфу ... за допомогою електричних хвиль». Фактично мова йшла про телефон.
Аудіометр прилад для точного визначення гостроти слуху - електроакустичний прилад для вимірювання гостроти слуху.
Белл в 1888 році заснував журнал National Geographic, який донині видається на різних мовах і в багатьох країнах світу, користуючись заслуженою популярністю.


Слайд #14
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #14

У 1970 р в честь Олександра Белла названий кратер на Місяці.
У 2013 р в честь Белла були названі три перших наносупутника, виготовлених за програмою NASA PhoneSat. На них в якості бортового комп'ютера використовуються серійні смартфони Nexus.


Слайд #15
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #15

Стюарт Блекетт(1897-1974)
Англійський фізик
Професор Манчестерського університету


Слайд #16
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #16

Роботи Блекетта присвячені ядерній фізиці й фізиці космічних променів.
В 1925 р., удосконаливши камеру Вільсона, він уперше одержав фотографії розщеплення ядер азоту α-частками, зареєстрував слід протона.
В 1933, незабаром після відкриття позитрона, виявив позитрони в космічних променях (зливи електронів і позитронів), показав народження електронно-позитронних пар з γ-квантів.


Слайд #17
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #17

Відзначений в 1948 Нобелівською премією з фізики за відкриття в галузі ядерної фізики й фізики космічних променів.


Слайд #18
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #18

Людвіг Больцман(20.II.1844-5.IX.1906)
Австрійський фізик-теоретик. Один з засновників класичної статистичної фізики.


Слайд #19
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #19

Вивів в 1866 закон розподілу газових молекул по швидкостях (статистика Больцмана). Формула рівномірного больцманівського розподілу лягла в основу класичної статистичної фізики.
Застосовуючи статистичні методи до кінетичної теорії ідеальних газів, вивів (1872) основне кінетичне рівняння газів, що є основою фізичної кінематики.
Зв'язав ентропію фізичної системи з імовірністю її стану (1872) і довів статистичний характер другого закону термодинаміки, давши йому своє формулювання, нанісши удар ідеалістичній гіпотезі теплової смерті Всесвіту.
Уперше застосував до випромінювання принцип термодинаміки.
У 1884 теоретично відкрив закон теплового випромінювання, по якому випромінювана енергія абсолютно чорного тіла пропорційна четвертому степеню абсолютної температури тіла.


Слайд #20
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #20

Член Австрійської (з 1885) та Шведської королівської академій наук (з 1888).
Професор університетів у Граці (1869–1889), Мюнхені (1889–1894), Відні (1894—1900 і з 1902) і Лейпцігу (1900–1902).


Слайд #21
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #21

Джеймс Ватт(1736-1819)
Шотландський винахідник-механік, член Лондонського королівського товариства.


Слайд #22
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #22

Удосконалив конструкцію первісного парового двигуна.
Поліпшив паровий двигун і зробив його більше продуктивним.
3В 1800-і роки значна частка енергії британської промисловості забезпечувалася новими паровими двигунами Вата.
Творець універсальної парової машини подвійної дії.


Слайд #23
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #23

На його честь названа одиниця роботи або потужності Ват (W).
Роботи Ватта поклали початок промислової революції спочатку в Англії, а потім і у всьому світі.
29 травня 2009 року Банк Англії оголосив про випуск і випустив в обіг банкноти у 50 £ із зображенням Ватта.


Слайд #24
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #24

Галілео Галілей (15 лютого 1564 — 8 січня 1642)
Італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства.


Слайд #25
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #25

Першим серйозним винаходом Галілея були гідростатичні ваги для швидкого визначення складу металевих сплавів (1586); визначив питому вагу повітря. Винайшов термоскоп, що є прообразом термометра. Висунув ідею застосування маятника в годиннику. Проводив фізичні дослідження присвячені також гідростатиці, міцності матеріалів.
Галілей у 1609 побудував свій перший телескоп з трикратним збільшенням, а трохи пізніше — зі збільшенням у 32 рази.


Слайд #26
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #26

Галілею належить ідея скінченності швидкості поширення світла і постановка (1607) експерименту з її визначення.
Галілео Галілей був основоположником експериментально-математичного методу вивчення природи. Він залишив розгорнутий виклад цього методу й сформулював найважливіші принципи механічного світу. Його дослідження кардинально вплинули на розвиток наукової думки. Саме від нього бере початок фізика як наука. Найважливішим вкладом Галілео Галілея в науку була свідома й послідовна заміна пасивного спостереження активним експериментом. Результатами цих експериментів стали зроблені ученим наукові відкриття.


Слайд #27
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #27

Джон Дальтон(6.IX.1766-27.VII.1844)
Англійський фізик і хімік, член Лондонського королівського суспільства (1822).


Слайд #28
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #28

Вивчаючи властивості газових сумішей, Дальтон відкрив закон парціальних тисків газів (1801) і залежність розчинення газів від їхнього парціального тиску.
Досліджував залежність випару рідини від тиску, температури й ін. факторів.
В 1802 установив, що при постійному тиску при однаковому підвищенні температури всі гази розширюються однаково.


Слайд #29
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #29

В 1794 уперше описав дефект зору (яким страждав сам), що одержав назву дальтонізму. Від імені цього вченого пішло поняття дальтонізм, яким до кінця життя страждав Джон Дальтон.
У 1808 вийшла праця Дальтона Нова система хімічної філософії, де він детально виклав свою атомну теорію


Слайд #30
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #30

Альберт Ейнштейн(14.III.1879-18.IV.1955)
Альбеерт Ейнштеейн — один з найвизначніших фізиків XX століття.


Слайд #31
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #31

Створив спеціальну (1905) і загальну (1907–1916) теорії відносності.
Відкрив закон взаємозв'язку маси і енергії ,ввів поняття фотона, встановив закони фотоефекту, основний закон фотохімії (закон Ейнштейна), передбачив (1916) вимушене випромінювання.
Розвинув статистичну теорію броунівського руху, заклавши основи теорії флуктуацій, створив квантову статистику Бозе—Ейнштейна.


Слайд #32
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #32

Лауреат Нобелівської премії 1921 року.
З 1933 року р. працював над проблемами космології і єдиної теорії поля.
У 1992 він був названий № 10 в підготовленому Майклом Хартом списку найвпливовіших осіб в історії.
У 1999 журнал «Тайм» назвав Ейнштейна «Особистістю століття».
У 1999 Gallup Poll навів Ейнштейна під № 4 в списку найшанованіших у XX столітті людей.
2005 рік був оголошений ЮНЕСКО роком фізики з нагоди століття «року чудес», що увінчався відкриттям спеціальної теорії відносності Ейнштейном.


Слайд #33
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #33

Петро Леонідович Капіца(1894 –1984 )
Видатний радянський вчений-фізик та громадський діяч. Відомий своїми дослідженнями у галузі атомного ядра та фізики низьких температур.


Слайд #34
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #34

1928 — відкрив ефект збільшення електроопору в металах, що виникає під час збільшення магнітного поля («закон Капиці»).
Один із засновників фізики низьких температур і фізики сильних магнітних полів, академік АН СРСР.
Організатор і перший директор (1933-46, з 1955) Інституту фізичних проблем.
Відкрив надтекучість рідкого гелію при температурах нижче 2,17 К і безліч інших фізичних явищ, встановив ряд закономірностей.


Слайд #35
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #35

З 1935 — «невиїзний» науковець СРСР.
Серед відзнак П.Капиці, зокрема, медаль Резерфорда від Англійського Фізичного товариства.
Вчений був членом 25 наукових товариств у Росії, Швеції, Індії, Польщі, Німеччині, Америці, Голландії.
На честь вченого названо астероїд 3437 Капиця.


Слайд #36
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #36

Курчатов Ігор Васильович(12.I.1903-07.II.1960)
Російський фізик, організатор і керівник робіт в галузі атомної науки і техніки в СРСР, академік АН СРСР (1943).


Слайд #37
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #37

Досліджував сегнетоелектрики.
Спільно із співробітниками виявив ядерну ізомерію.
Під керівництвом Курчатова споруджений перший радянський циклотрон (1939).
Відкрито спонтанний поділ ядер урану (1940), розроблено протимінний захист кораблів, створено перший в Європі ядерний реактор (1946), першу в СРСР атомну бомбу (1949), перші у світі термоядерна бомба (1953) і АЕС(1954).


Слайд #38
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #38

Засновник і перший директор Інституту атомної енергії (з 1943, з 1960 — імені Курчатова).
З ім'ям Курчатова зв'язане й будівництво першої у світі атомної електростанції, що дала струм в 1954.
Тричі Герой Соціалістичної Праці (1949, 1951, 1954).
Ленінська премія (1957), Державна премія СРСР (1942, 1949, 1951, 1954).
Резерфордій, 104-й елемент Періодичної системи елементів Менделєєва, отриманий в 1964 пропонувалося назвати на честь Курчатова "Курчатовій".


Слайд #39
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #39

Марія Кюрі (7.11.1867 — 4.07. 1934)
Французький фізик, хімік, педагог, громадська діячка польського походження.


Слайд #40
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #40

1898 року оголосила про можливість існування нового, сильно радіоактивного елемента в руді уранової смолки.
Разом із чоловіком оголосили про існування двох радіоактивних елементів: полонію і радію.
У 1902 році одержано один з цих елементів — радій.


Слайд #41
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #41

Було нагороджено медаллю Деві (1903) і відзначено Нобелівською премією з фізики (1903) разом з Антуаном Беккерелем.
Марія Кюрі написала «Трактат про радіоактивність» (1910) і була нагороджена Нобелівською премією з хімії 1911 року.
Медаль Маттеуччі (1904)


Слайд #42
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #42

Ісаак Ньютон(1643-1727)
Англійський математик, механік, астроном і фізик, творець класичної механіки, член (1672) і президент (з 1703) Лондонського королівського товариства.


Слайд #43
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #43

Ньютон побудував перший телескоп-рефрактор і розвинув теорію кольору на основі спостережень розщеплення білого світла в спектр в оптичній призмі.
Він сформулював емпіричний закон теплообміну й побудував теорію швидкості звуку.
Відкрив силу тяжіння.


Слайд #44
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #44

Роботи Ньютона на кілька сторіч стали фундаментом для фізики й техніки.
На честь Ісаака Ньютона названо одиницю сили в Міжнародній системі одиниць — Ньютон.
Ньютон був першим в Англії, кого висвятили в лицарі за наукові заслуги.
З 1699 року Ньютон був іноземним членом Французької академії наук.
Для світу Ісаак Ньютон став еталоном наукових заслуг.


Слайд #45
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #45

Блез Паскаль(19.VI.1623-19.VIII.1662)
Французький релігійний філософ, письменник, математик і фізик.


Слайд #46
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #46

Перший математичний трактат Паскаля «Дослід теорії конічних перетинів» (1639, виданий 1640) був розвитком праць Ж. Дезарга, містив одну з основних теорем проективної геометрії – теорему Паскаля.
В 1641 (за іншими відомостями, в 1642) Паскаль сконструював підсумовуючу машину.
Разом з Г. Галілеєм і С. Стевіном Паскаль вважається основоположником класичної гідростатики: він установив її основний закон (закон Паскаля), принцип дії гідравлічного преса, указав на спільність основних законів рівноваги рідин і газів. Дослід, проведений під керівництвом Паскаля (1648), підтвердив припущення Э. Торрічеллі про існування атмосферного тиску.


Слайд #47
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #47

На честь Паскаля названа одиниця вимірювання тиску (Паскаль), а також популярна мова програмування Pascal,кратер на Місяці, один з двох університетів у Клермон-Феррані, щорічна французька наукова премія, астероїд 4500 Паскаль.


Слайд #48
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #48

Вільгельм Конрад Рентген(27.03.1845 – 10.02.1923)
Німецький фізик.


Слайд #49
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #49

У 1895 році відкрив електромагнітне випромінювання — рентгенівські промені. Це відкриття мало величезний вплив на подальший розвиток фізики, зокрема привело до виявлення радіоактивності.


Слайд #50
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #50

Перша Нобелівська премія з фізики 1901 року була присуджена Рентгену. Він сприяв швидкому практичному застосуванню свого винаходу у медицині. Конструкція створеної ним рентгенівської трубки лежить в основі сучасних приладів
Медаль Румфорда (1896)
Медаль Маттеуччі (1896)
Медаль Елліотт Крессона (1897)
У листопаді 2004 ІЮПАК найменував елемент номер 111 Рентгеній (РГ) на його честь.


Слайд #51
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #51

Столєтов Олександр Григорович(29 липня 1839 — 15 травня 1897)
Російський фізик, засновник фізичної лабораторії Московського університету.


Слайд #52
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #52

У 1888 році О. Г. Столєтов почав займатись дослідженнями дії світла на електричний розряд в газах. Про дію світла на електричний розряд було відомо з робіт німецького фізика Г. Герца. Проте сутність цього явища залишалась неясною. З допомогою дослідів Столєтов відкрив нове явище, назване ним «актино-електричним» (нині відоме, як фотоелектричне).


Слайд #53
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #53

Ім'ям О. Г. Столєтова названо вулиці в багатьох містах Росії, України, Білорусі й Казахстану, зокрема: в Москві, Новосибірську, Мінську, Алмати, Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі.
Ім'ям О. Г. Столєтова названо кратер на Місяці.


Слайд #54
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #54

Нікола Тесла(10 липня 1856— 7 січня 1943)
Сербський та американський винахідник і фізик.


Слайд #55
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #55

Нікола Тесла — автор близько 800 винаходів в області електро- та радіотехніки. Серед найвизначніших відкриттів — змінний струм, флуоресцентне світло, бездротова передача енергії.
Тесла вперше розробив принципи дистанційного керування, основи лікування струмами високої частоти, побудував перші електричні годинники, двигун на сонячній енергії й багато іншого.
Нікола Тесла створив генератор змінного струму, опираючись на принципи обертання магнітних полів, і тим самим надав людству можливість широкого використання електрики.


Слайд #56
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #56

В Белграді у 1952 році був відкритий Музей Ніколи Тесли, де зберігаються особисті речі винахідника, різноманітні історичні документи та моделі його винаходів.
Одиниця вимірювання магнітної індукції в системі СІ названа на честь дослідника — Тесла.
Портрет Тесли зображений на банкноті у 100 сербських динарів.
На честь винахідника названі кратер на Місяці та астероїд 2244 Тесла.
Іменем винахідника названо компанію, яка випускає суперкари, облаштовані електричним двигуном — Tesla Motors.


Слайд #57
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #57

Майкл Фарадей(22.IX.1791-25.VIII.1867)
Англійський фізик і хімік.


Слайд #58
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #58

Один із засновників кількісної електрохімії.
Уперше одержав (1823) у рідкому стані хлор, потім сірководень, діоксид вуглецю, аміак і діоксид азоту.
Відкрив (1825) бензол, вивчив його фізичні й деякі хімічні властивості.
Поклав початок (1826) дослідженням натурального каучуку.
Показав можливість фотохімічного хлорування этилену за 15 років до здійсненого Ж. Б. А. Дюма відкриття реакції металепсії.
Один з піонерів дослідження каталітичних реакцій.
Одержав важке свинцеве скло, за допомогою якого відкрив явище магнітного обертання площини поляризації.
Установив (1833-1836) кількісні закони електролізу.


Слайд #59
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #59

Ім'я Фарадея ввійшло в систему електричних одиниць як одиниця електричної ємності.
37582 Фарадей — астероїд, названий на честь вченого.


Слайд #60
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #60

Енріко Фермі(1901-1954)
Італійський фізик, один із творців ядерної й нейтронної фізики, засновник наукових шкіл в Італії й США.


Слайд #61
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #61

Відкриття ядерних реакцій, що відбуваються при бомбардуванні речовини нейтронами, в результаті яких народжуються нові радіоактивні елементи.
Вивчення слабкої взаємодії, одної з фундаментальних взаємодій, і роботи з квантової статистики ферміонів .
У 1922 Фермі опублікував роботу «Про явища поблизу лінії часу», в якій він запровадив так звані координати Фермі й довів, що поблизу лінії часу простір стає евклідовим.


Слайд #62
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #62

Лауреат Нобелівської премії з фізики (1938).
Лауреат премії Румфорда Американської академії мистецтв і наук (1953).
У його честь названий сотий елемент таблиці Менделєєва – фермій.


Слайд #63
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #63

Костянтин Едуардович Ціолковський(5.09.1857р. – 19.09.1935р)
Російський вчений-самоучка і винахідник, шкільний вчитель.


Слайд #64
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #64

Основоположник теоретичної космонавтики.
Обгрунтував використання ракет для польотів в космос, прийшов до висновку про необхідність використання «ракетних поїздів» - прототипів багатоступеневих ракет.
Починаючи з 1896 р. займався теорією руху реактивних апаратів і запропонував ряд схем ракет дальньої дії і ракет для міжпланетних станцій.
У 1903 р була опублікована частина його статті «Дослідження світових просторів реактивними приладами». У цій статті, а також в роботах 1911 і 1914 рр. він заклав основи теорії ракет і рідинного ракетного двигуна.
Їм вперше була вирішена задача посадки космічного апарата на поверхню планет, позбавлених атмосфери.
В 1926-1929 рр. Ціолковський розробив теорію багатоступеневих ракет. Їм же була висловлена ​​ідея створення навколоземних станцій.


Слайд #65
Презентація на тему «Видатні фізики світу» - Слайд #65

За особливі заслуги в області винаходів, що мають величезне значення для оборони Союзу РСР, Ціолковський в 1932 нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
Напередодні 100-річчя від дня народження Ціолковського в 1954 АН СРСР заснувала золоту медаль ім. К. Е. Ціолковського «3а видатні роботи в області міжпланетних сполучень».


Завантажити презентацію