Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #1

Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми:
Історія розвитку радіації ті її властивості


Слайд #2
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #2

План:
Властивості радіації
Передісторія відкриття
Відкриття раіоактивності
Історія подальшого розвитку:
Досліди подружжя Кюрі, Резерфорда
Досліди 20 століття.
5. Висновки.


Слайд #3
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #3

Радіоактивність. Загальна характеристика
Радіоактивність – це мимовільне перетворення атомів одного елемента в атоми інших, що супроводжується випусканням часток і жорсткого електромагнітного випромінювання.
Природна радіоактивність.
Штучна радіоактивність.
α - випромінювання
β – випромінювання
γ – випромінювання


Слайд #4
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #4

Передісторія відкриття
Наприкінці XIX ст. зображення кисті людини з видимою структурою кісток (рентгенівський знімок )обійшло шпальти газет усього світу й стало справжньою сенсацією для фізиків. Учені розпочали дослідження рентгенівських променів та пошук їхніх джерел.


Слайд #5
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #5

Історія відкриття
1896 Анрі Беккерель, працюючи із солями Урану.


Слайд #6
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #6

Дослідження 19 століття
Подружжя Кюрі: (1898 р.)
Відкривають нові елементи Полоній та Радій.
Пропонують поняття «радіоактивність»
Встановили, що солі радію віддають тепло
Резерфорд: (1898-1903)
Поняття «проміння».
Теорія будови атома
Відкрив еманацію Торію


Слайд #7
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #7

Дослідження 20 століття
1903 р. К.Фаянс і Ф. Содді сформулювали правило зсуву, що характеризує переміщення ізотопу в періодичній системі елементів при різних радіоактивних перетвореннях.
1934 р. Подружжя Жоліо-Кюрі – відкрили штучну радіоактивність та нові варіанти розпаду – випускання позитронів.
1934 р. академік І. В. Курчатов – відкрив розгалуження ядерних реакцій, 1935 р. – явище ізомерії.


Слайд #8
Презентація на тему «Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми» (варіант 1) - Слайд #8

Підсумки:
Явище радіоактивності стало поштовхом до розвитку нової галузі фізики. Ядерна фізика відіграє важливе значення в нашому житті, адже велика кількість електроенергії виробляється на АЕС.
Оскільки ця галузь нова, то і історія її коротка, але дуже насичена і перспективна.
Дякую за увагу!


Завантажити презентацію