Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #1

Властивості електромагнітних хвиль


Слайд #2
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #2

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.


Слайд #3
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #3

Христия́н Гю́йгенс (1629-1695) нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла, праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його супутника.


Слайд #4
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #4

Фронт хвилі — поверхня у просторі, коливання в кожній точці якої при поширенні хвилі мають однакову фазу.У випадку плоскої монохроматичної хвилі фронт хвилі — площина, перперндикулярна хвильовому вектору. При випромінюванні точкового джерела фронт хвилі — сфера.В загальному випадку фронт хвилі — складна поверхня, яку в кожній точці можна охарактеризувати двома радіусами кривини.


Слайд #5
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #5

Поширення електромагнітних хвиль


Слайд #6
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #6

Кожна точка фронту хвилі І є центром випромінювання вторинних елементарних хвиль 1,2,3,4,5,6,7;Поверхня ІІ, яка є обвідною до них, через час ∆t дає нове положення фронту хвиль.АВ- напрямок переміщення фронту хвиль.Чим далі від точки О переміщується фронт хвиль(АВ) тим меншою стає його кривизна в точці В.Тому на великій відстані від джерела світла маленьку ділянку сферичного фронту хвилі на практиці можна вважати плоскою, а промені паралельними.


Слайд #7
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #7

Заломлення електромагнітних хвиль


Слайд #8
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #8

Заломлення хвиль – зміна напрямку її розповсюдження відповідно до зміни швидкості


Слайд #9
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #9

Електромагнітні хвилі зазнають заломлення на межі діелектрика. Якщо помістимо на місце пластини трикутну призму з діелектрика, наприклад, з парафіну, під час повертання призми спостерігатимемо зникнення й появу звуку.За допомогою генератора можна спостерігати й найважливіші хвильові явища — інтерференцію і дифракцію електромагнітних хвиль. Інтерференцію, зокрема, можна спостерігати так. Генератор і приймач розміщують один проти одного (і потім знизу підносять металеву пластину. При цьому спостерігається почергове послаблення і посилення звуку, що пояснюється інтерференцією двох хвиль, з яких одна поширюється безпосередньо від антени генератора, а друга — після відбивання від пластини.


Слайд #10
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #10

При переході світлових променів з одного прозорого середовища в інше напрями променів змінюються (світло заломлюється).


Слайд #11
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #11

Причини поляризації
Проходження світла через деякі кристали (турмалін).
Відбивання та заломлення світла не межі двох діелектриків.
Подвійне світлозаломлення.


Слайд #12
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #12

Інтерференція хвиль – явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел


Слайд #13
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #13

Дифракція хвиль – заходження хвиль в область геометричної тіні


Слайд #14
Презентація на тему «Властивості електромагнітних хвиль» (варіант 2) - Слайд #14

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію