Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #1

Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.Рівняння руху для вільного падіння


Слайд #2
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #2

Падіння тіл у безповітряному просторі називають вільним падінням.


Слайд #3
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #3

Прискорення вільного падіння
Прискорення з яким рухається тіло під дією сили тяжіння
g=9,8 м/с2
Напрямлене вертикально вниз
Залежить від широти і геологічних умов
Добове обертання Землі
Неоднорідність земної кори
Відхилення форми Землі від сферичної
Вектор прискорення завжди напрямлений вертикально вниз. Вперше виміряв Христіан Гюйгенс у 1656р.


Слайд #4
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #4

Рівняння руху для вільного падіння
Вільне падіння-це рух з постійним прискоренням, тому для математичного описання використовують залежність швидкості, переміщення та координати від часу для рівноприскореного руху.


Слайд #5
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #5

Рух тіла кинутого горизонтально
Рух вздовж осі ОХ рівномірний
Рух вздовж осі ОУ рівноприскорений


Слайд #6
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #6

Рух тіла кинутого вертикально


Слайд #7
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #7

Досліди
Журнал
Папір
На перший поглад, чим тіло важче, тим швидше воно падає.


Слайд #8
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #8

Папір
Папір
Виходить, що тіла однакової маси падають з однаковою швидкістю?


Слайд #9
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #9

Папір


Слайд #10
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 3) - Слайд #10

Трубка Ньютона
За допомогою цієї трубки доводимо, що падіння тіл у вакуумі є рівноприскореним рухом.


Завантажити презентацію