Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #1

Вільне падіння. Прискорення вільного падіння


Слайд #2
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #2

Вільне падіння
Рух тіла під дією сили тяжіння
Рух тіл в вакуумі
В повітрі крім сили тяжіння діє сила опору повітря – рух не є вільним падінням


Слайд #3
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #3

Прискорення вільного падіння
Прискорення з яким рухається тіло під дією сили тяжіння
g=9,8 м/с2
Напрямлене вертикально вниз
Залежить від широти і геологічних умов
Добове обертання Землі
Неоднорідність земної кори
Відхилення форми Землі від сферичної


Слайд #4
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #4

Закон Галілея
Усі тіла падають на поверхню землі при відсутності сили опору з однаковим прискоренням, тобто прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла


Слайд #5
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #5

Трубка Ньютона


Слайд #6
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #6

Кінематичне рівняння вільного падіння


Слайд #7
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #7

Рух тіла кинутого вертикально


Слайд #8
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #8

Рух тіла кинутого горизонтально
Рух вздовж осі ОХ рівномірний
Рух вздовж осі ОУ рівноприскорений


Слайд #9
Презентація на тему «Вільне падіння» (варіант 1) - Слайд #9

Рух тіла кинутого під кутом до горизонту