Презентація на тему «Відносність руху»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Відносність руху» - Слайд #1

Відносність руху


Слайд #2
Презентація на тему «Відносність руху» - Слайд #2

Поняття відносності руху
Під відносністю руху розуміють залежність кінематичних величин від вибору системи відліку


Слайд #3
Презентація на тему «Відносність руху» - Слайд #3

Закон додавання переміщень


Слайд #4
Презентація на тему «Відносність руху» - Слайд #4

Закон додавання швидкостей
Швидкість тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює векторній сумі швидкості тіла відносно рухомої системи відліку та швидкості рухомої системи відносно нерухомої


Слайд #5
Презентація на тему «Відносність руху» - Слайд #5

Межі застосування закону
Закон виконується для руху тіл зі швидкостями значно меншими за швидкість руху світла (3103 м/с)