Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #1

Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки.
Що після себе на світі лишаєм?


Слайд #2
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #2

Історія фізики
Історія фізики – це історія відкриттів, кожне з яких поглиблює наше розуміння природи.
За кожним відкриттям стоїть людина, яка підіймає науку на новий щабель розвитку.
Сьогодні ми завдячуємо їм за безліч речей без яких не уявляємо свого життя.


Слайд #3
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #3

Арістотель
Арістотель
(384-322рр. до н.е.) Видатний давньогрецький філософ. Узагальнив відомі на той час фізичні знання у праці “Фізика”, що складався з восьми книг. Предметом цієї науки він вважав виявлення першопричин явищ.


Слайд #4
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #4

Архімед
Архімед (287-212рр. до н.е.) Давньогрецький учений, інженер, винахідник. Сформулював умови плавання тіл, “золоте” правило механіки. Його відкриття є основою для багатьох сучасних механізмів.


Слайд #5
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #5

Демокріт
Демокріт
(біля 460-370рр.до н.е.) Давньогрецький вчений. Головний представник давніх атомістів. Вважав, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів.


Слайд #6
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #6

Галілео Галілей
Галілео Галілей
(1564-1642рр.) Італійський фізик. Досліджував та сформулював закони руху планет. Побудував телескоп за допомогою якого зробив багато відкриттів.Саме від нього бере початок фізика як наука.


Слайд #7
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #7

Рене Декарт
Рене Декарт (1596 – 1650 рр)
– французький фізик і математик. Його фізичні дослідження відносяться до механіки, оптики та будови Всесвіту. Намагався пояснити фізичні явища як результат руху частин, створених єдиною матерією.


Слайд #8
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #8

Ісаак Ньотон
І. Ньютон (1643-1727рр.) Англійський фізик і математик. Сформулював закони руху і взаємодії тіл, відкрив закон всесвітнього тяжіння, вніс великий вклад в розвиток оптики.
“Своїми працями глибоко вплинув на все світосприйняття в цілому”
А. Ейнштейн


Слайд #9
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #9

П'єр Сімон Лаплас
П. Лаплас (1749 - 1827) – французький астроном, математик і фізик. Фізичні дослідження відносяться до молекулярної фізики, теплоти, електрики та оптики. Встановив закон зміни густини повітря з висотою, вивів формулу швидкості звуку в газах.


Слайд #10
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #10

Шарль Огюстен Кулон
Ш. Кулон (1736 - 1806) –Французький фізик та військовий інженер. Роботи відносяться до електрики, магнетизму, прикладної механіки. Сформулював закони тертя, встановив основний закон електростатики.


Слайд #11
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #11

Ернест Резерфорд
Е. Резерфорд (1871 -1937) – англійський фізик, засновник ядерної фізики.Дослідження присвячені радіоактивності, атомній та ядерній фізиці. В 1908 році отримав Нобелівську премію по хімії.


Слайд #12
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #12

Альберт Ейнштейн
А. Ейнштейн (1879 -1955рр) – фізик – теорети, один із засновників сучасної фізики. Творець спеціальної і загальної теорій відносності. Відкрив закон взаємозв'язку маси і енергії.


Слайд #13
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #13

Видатні вчені – наші співвітчизники
Наука не має батьківщини,
але не буває вченого без батьківщини,
і те значення, яке його праці можуть мати
у світі, він повинен відносити
до своєї батьківщини.
Луї Пастер


Слайд #14
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #14

Микола Дмитрович Пальчиков
М. Д. Пальчиков (1857 -1908 рр) Фізик. Сконструював сейсмограф, рефрактометр. На базі оригінальних експериментів відкрив низку незнаних властивостей рентгенівських променів. Винайшов спосіб керування різними механізмами й пристроями по радіо, заклав початок радіотелемеханіки


Слайд #15
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #15

Іван Павлович Пулюй
І. П. Пулюй (1845 – 1968 рр). Фізик і електротехнiк,
запропонував конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів. З участю земляка запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині. На 12 років раніше відкрив так звані рентгенівські промені.


Слайд #16
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #16

Євген Оскарович Патон
Є. О. Патон (1870 – 1953 рр). Вчений у галузі мостобудування і зварювання, розробив способи відбудови зруйнованих мостів. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного швидкісного зварювання, який відіграв визначну роль у технічному розвитку.
 


Слайд #17
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #17

Сергій Павлович Корольов
С. П. Корольов (1907 1966 рр). Вчений у галузі механіки та процесів керування, конструктор перших ракетно-космічних систем.


Слайд #18
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #18

Ігор Іванович Сікорський
І. І. Сікорський (1889-1972) Авіаконструктор і підприємець. Його вирішальний внесок у створення російської авіаційної промисловості та перших у світі багатомоторних літаків-гігантів у роки першої світової війни, розробка у США перших міжконтинентальних пасажирських авіалайнерів, організація серійного вертольотобудування.


Слайд #19
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #19

Юрій Васильович Кондратюк
Ю. В. Кондратюк (1897-1942 рр). Вчений-винахідник. Один з піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Багато його ідей використано у практичній космонавтиці. Зробив оригінальний внесок в енергетику.


Слайд #20
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #20

Олег Костянтинович Антонов
О. К. Антонов (1906 – 1884рр). Радянський авіаконструктор, українського походження. Автор наукових робіт з питань планеризму, літакобудування. Під його керівництвом створено велику кількість планерів і літаків.


Слайд #21
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #21

Михайло Кузьмич Янгель
М. К. Янгель (1911 – 1971 рр). Вчений-механік, конструктор у галузі ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом створено кілька класів і поколінь стратегічних бойових ракет.


Слайд #22
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #22

                  
Вальтер Антон Карлович
Видатний фізик, спеціаліст в
області діелектриків і
напівпровідників, фізики ядра.
Ландау Лев Давидович
Лауреат Нобелівської премії
фізик – теоретик, академік АН СРСР
Обреїмов Іван Васильович
Видатний фізик. Організатор і перший
директор Фізико – технічного
інституту в Харькові.


Слайд #23
Презентація на тему «Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток науки» - Слайд #23

Палатников Лев Самойлович
Видатний фізик, спеціаліст в області
фізики тонких плівок,відомості про
якого вміщені в збірник "5000 видатних
особистостей світу"
Хоткевич Володимир Ігнатійьович
Спеціаліст в області фізики низьких
температур, один із ректорів
Харьківського державного університета
Шубніков Лев Васильович
Талановитий фізик-експериментатор,
засновник фізики низьких
температур в Україні


Завантажити презентацію