Презентація на тему «Трансформатор Електростанція»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів



Слайд #1
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #1

ТрансформаторЕлектростанція


Слайд #2
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #2

Трансформа́тор — пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #3

Трансформатор — статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше індуктивно зв'язані обмотки і призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції однієї або кількох систем змінного струму в одну або декілька інших систем змінного струму без зміни частоти системи змінного струму.


Слайд #4
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #4

Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження. Створений струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу е.р.с. у вторинній обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення е.р.с. у вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох обмотках. В ідеальному випадку
де індексом P позначені величини, що стосуються первинної обмотки, а індексом S — відповідні величини для вторинної обмотки, U — напруга, N — кількість витків, I — сила струму.


Слайд #5
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #5

Електроста́нція  — промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.


Слайд #6
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #6

Електростанції, що продукують у великій кількості тепло для потреб споживачів, називаються теплоелектроцентралями.
Залежно від виду первісної енергії, електростанції поділяються на:
класичні теплові,
атомні теплові,
гідроелектростанції,
A також такі, що використовують:
як первісну енергію тепло надр Землі — геотермальні електростанції,
сонячну енергію (сонячні електростанції),
кінетичну енергію вітру (вітрові електростанції).


Слайд #7
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #7

Поки що широкого розповсюдження не набули електростанції, які використовують різницю температури різних шарів морської води, енергію морських хвиль і припливів.
Понад 60% світової електроенергії виробляють класичні теплові електростанції, близько 17% — атомні і близько 20% — гідроелектростанції.
Хмельницька АЕС, Україна


Слайд #8
Презентація на тему «Трансформатор Електростанція» - Слайд #8

Сонячні електростанції