Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #1

Трансформатор


Слайд #2
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #2

Трансформа́тор(від лат.transformo — перетворювати) —пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз)напруг і струмів. Трансформатори широко застосовуються в лініях електропередач, в розподільних та побутових пристроях. 


Слайд #3
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #3

Передача електроенергії відбувається з меншими втратами при високій напрузі й малій силі струму. Тому, зазвичай лінії електропередач є високовольтними. 


Слайд #4
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #4

Будова й принцип дії
Найпростіший трансформатор складається зобмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка,вторинна, служить джерелом струму для навантаження.


Слайд #5
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #5

Створений струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу е.р.с. у вторинній обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення е.р.с. у вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох обмотках.
В ідеальному випадку:
Таким чином, перетворення напруги й сили струму в трансформаторів визначається кількістю витків у первинній та вторинній обмотках. Напруга пропорційна кількості витків, тоді як сила струму обернено пропорційна їй.


Слайд #6
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #6

Різновиди
Силовий трансформатор — стаціонарний прилад з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень при тій же частоті з метою передачі електроенергії без зміни її потужності при передаванні


Слайд #7
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #7

Силовий трансформатор використовується для перетворення параметрів електричної енергії в електричних мережах і устаткуванні, що застосовуються для приймання та споживання електричної енергії


Слайд #8
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #8

Автотрансформатор — трансформатор, дві або більше обмоток якого мають спільну частину. Це є варіант виконання силового трансформатора, в якому первинна і вторинна обмотки сполучені безпосередньо, і мають за рахунок цього не тільки електромагнітний зв'язок, а й електричний.


Слайд #9
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #9

Вимірювальний трансформатор — трансформатор, призначений для пересилання інформаційного сигналу вимірювальним приладам, лічильникам, пристроям захисту і (або) керування. Вимірювальні трансформатори поділяються на трансформатори струму і трансформатори напруги.


Слайд #10
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #10

Трансформатори струму широко використовуються для вимірювання електричного струму й у пристроях релейного захисту електроенергетичних систем, у зв'язку з чим на них накладаються високі вимоги по точності. Трансформатори струму забезпечують безпеку вимірювань, ізолюючи вимірювальні ланцюги від первинного ланцюга з високою напругою, яка часто складає сотні кіловольт.


Слайд #11
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #11

Імпульсний трансформатор — трансформатор з феромагнітним осердям, для перетворення імпульсів електричного струму або напруги з тривалістю імпульсу до десятків мікросекунд з мінімальним спотворенням форми імпульсу.


Слайд #12
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #12

Імпульсні трансформатори в радіолокації, імпульсному радіозв'язку, автоматиці і обчислювальній техніці служать для узгодження джерела імпульсів з навантаженням, зміни полярності імпульсів, розділення електричних ланцюгів по постійному і змінному струму додавання сигналів, запалювання імпульсних ламп тощо.


Слайд #13
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #13

Резонансний трансформатор — трансформатор, що працює на резонансній частоті коливального контура утвореного однією або декількома із його обмоток підключенням доелектричного конденсатора. У резонансного трансформатора зазвичай вторинна обмотка виконує роль індуктивності у коливальному контурі, утвореному разом з конденсатором. 


Слайд #14
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #14

Такі пристрої використовуються для створення високої змінної напруги, що не може бути досягнутою на таких електростатичних машинах, як електростатичний генератор Ван де Граафа чи електрофорна машина.


Слайд #15
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #15

Приклади:
Трансформатор Тесли
Трансформатор Тесли з тороїдальним терміналом в Австралійському Національному Музеї у Канберрі


Слайд #16
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #16

Котушка Удена


Слайд #17
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #17

Котушка Удена


Слайд #18
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 1) - Слайд #18

Дякую за увагу!
Над презентацією працювала
Учениця 11 класу
Канівської гімназії
імені Івана Франка
Соснова Юлія


Завантажити презентацію