Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #1

« Трансформатор »
(від лат. transformo - перетворювати)


Слайд #2
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #2

Зміст :
Трансформатор
1
- Застосування
- ККД
Історична довідка
- Дослід Майкла Фарадея , Яблочков П. М
Будова й принцип дії
Різновиди
- Силовий трансформатор
- Узгоджувальний трансформатор
- Автотрансформатор
- Вимірювальний трансформатор
- Імпульсний трансформатор
- Резонансний трансформатор
Приклади
*


Слайд #3
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #3

Трансформатор
Трансформатор — пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів
Зміст
2


Слайд #4
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #4

3
Трансформатори широко застосовуються в лініях електропередач, в розподільних та побутових пристроях. При високій напрузі й малій силі струму передача електроенергії відбувається з меншими втратами. Тому, зазвичай лінії електропередач є високовольтними. Трансформатори знайшли застосування також у різних випрямних, підсилювальних, сигналізаційних та інших пристроях.


Слайд #5
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #5

4
Коефіцієнт корисної дії сучасних трансформаторів, особливо підвищеної потужності, вельми високий і досягає значень 0,95…0,996.


Слайд #6
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #6

5
Історична довідка
У 1831 році англійським фізиком Майклом Фарадеєм при проведенні ним основоположних досліджень було відкрите явище електромагнітної індукції, що лежить в основі принципу роботи електричного трансформатора.
Вперше трансформатори, як такі були продемонстровані в 1882 році ,хоча ще в 1876 році Яблочков П. М. аналогічний пристрій для створених ним освітлювальних пристроїв — «свічок Яблочкова» .


Слайд #7
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #7

6
Будова та принцип дії
Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження.


Слайд #8
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #8

7
Різновиди
Силовий трансформатор - стаціонарний прилад,
трансформатор з двома або більше обмотками,
який за допомогою електромагнітної індукції перетворює
систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної
напруги та струму


Слайд #9
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #9

8
Автотрансформатор - трансформатор, дві або більше
обмоток якого мають спільну частину
умовне позначення


Слайд #10
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #10

9
Узгоджувальний трансформатор — трансформатор, призначений для
вмикання між двома колами з різними імпедансами з метою оптимізації
потужності сигналу, що пересилається


Слайд #11
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #11

10
Вимірювальний трансформатор –
трансформатор, призначений для пересилання інформаційного сигналу вимірювальним приладам, лічильникам,пристроям захисту.


Слайд #12
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #12

11
Імпульсний трансформатор — трансформатор з феромагнітним осердям, для перетворення імпульсів електричного струму або напруги з тривалістю імпульсу до десятків мікросекунд з мінімальним спотворенням форми імпульсу. Імпульсні трансформатори в радіолокації, імпульсному радіозв'язку, автоматиці і обчислювальній техніці служать для узгодження джерела імпульсів з навантаженням, зміни полярності імпульсів, розділення електричних ланцюгів по постійному і змінному струму додавання сигналів, запалювання імпульсних ламп


Слайд #13
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #13

12
Резонансний трансформатор — трансформатор, що працює на резонансній частоті коливального контура утвореного однією або декількома із його обмоток підключенням до електричного конденсатора.


Слайд #14
Презентація на тему «Трансформатор» (варіант 3) - Слайд #14

13
Трансформатор Тесли
Котушка Удена
Трансформатор рядкової розгортки


Завантажити презентацію