Презентація на тему «Традиційна енергетика»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #1

Традиційна енергетика


Слайд #2
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #2

Людству електроенергія потрібна і потреби в ній збільшуються з кожним роком. Разом з тим запаси традиційних природних палив (нафти , вугілля, газу і ін) кінцеві.Тому важливо на сьогоднішній день знайти вигідні джерела електроенергії , вигідні не тільки з точки зору дешевизни палива , але і з точки зору простоти конструкцій , експлуатації , дешевизни матеріалів ,необхідних для спорудження станції , довговічності станцій.


Слайд #3
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #3

Принцип роботи ГЕС досить простий. Ланцюг гідротехнічних споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію.
ГЕС


Слайд #4
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #4

Принцип роботи ГЕС досить простий. Ланцюг гідротехнічних споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію.
ГЕС


Слайд #5
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #5

Кременчуцька ГЕС


Слайд #6
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #6

Київська ГЕС


Слайд #7
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #7

Сучасна теплова електростанція – це складне підприємство, яке включає велику кількість різноманітного обладнання. Склад обладнання електростанції залежить від вибраної теплової схеми, виду використовуваного палива і типу системи водопостачання.
ТЕС


Слайд #8
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #8

Сучасна теплова електростанція – це складне підприємство, яке включає велику кількість різноманітного обладнання. Склад обладнання електростанції залежить від вибраної теплової схеми, виду використовуваного палива і типу системи водопостачання.
ТЕС


Слайд #9
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #9

Атомна електростаанція (АЕС) — електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції ділення ядер деяких важких елементів
АЕС


Слайд #10
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #10

Атомна електростаанція (АЕС) — електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції ділення ядер деяких важких елементів
АЕС


Слайд #11
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #11

До основних переваг традиційної енергетики відносяться:


Слайд #12
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #12

• висока щільність енергетичних потоків (сотні кіловат , а іноді й мегавати на 1 м2) ;• високий ступінь освоєння технологій і розвинена структура виробництва обладнання на всіх стадіях : розвідка запасів паливно -енергетичних ресурсів , їх видобуток , транспортування, переробка , використання , вироблення енергії та передача її споживачам ;• розвинена інфраструктура наукових установ , структура підготовки наукових і експлуатаційних кадрів .


Слайд #13
Презентація на тему «Традиційна енергетика» - Слайд #13

• виснаженість паливно -енергетичних ресурсів; легкодоступні запаси вуглеводнів вже відпрацьовані , нові родовища доводиться розробляти у важкодоступних районах, що викликає зростання собівартості видобутку ;• залежність від величини поставок і рівня цін на паливо , кон'юнктури ринку паливно -енергетичних ресурсів;• негативний вплив на навколишнє природне середовище • потенційна загроза техногенних катастроф , у тому числі аварій на АЕС ;
Основні недоліки традиційної енергетики :