Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.63 на основі 8 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #1

Термодинаміка. Внутрішня енергія


Слайд #2
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #2

Внутрішня енергія тіла
Зміна внутрішньої енергії
Кількість теплоти


Слайд #3
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #3

Внутрішня енергія тіла
Сума кінетичної енергії руху молекул та потенціальної енергії їх взаємодії
В ідеальному газі присутня тільки кінетична енергія


Слайд #4
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #4

Зміна внутрішньої енергії


Слайд #5
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #5

Зміна внутрішньої енергії тіла
Виконання роботи
Деформація
Непружний удар
Тертя
2. Теплообмін (теплопередача)
Теплопровідність
Конвекція
Випромінювання


Слайд #6
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #6

Теплообмін


Слайд #7
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #7

Кількість теплоти
Величина енергії, яка дорівнює зміні внутрішньої енергії при теплопередачі
U=Q


Слайд #8
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #8

Кількість теплоти при нагріванні (охолодженні). Питома теплоємність тіла


Слайд #9
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #9

Питома теплота пароутворення


Слайд #10
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #10

Питома теплота плавлення


Слайд #11
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #11

Питома теплота горіння палива


Слайд #12
Презентація на тему «Термодинаміка. Внутрішня енергія» (варіант 1) - Слайд #12