Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #1

Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем
Виконала учениця 10-А класу
Ковальова Анастасія


Слайд #2
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #2

Тепловий двигун
Тепловий двигун – це теплова машина циклічної дії,
яка енергію, що виділяється під час згорання палива,
перетворює на механічну роботу.
Механічну роботу у двигуні виконує газ, який,
розширюючись, тисне на поршень. Газ, який виконує
механічну роботу в процесі свого розширення,
називають робочим тілом
Пристрій, у контакті з яким
робоче тіло одержує певну
кількість теплоти,
називають нагрівником


Слайд #3
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #3

Принцип дії
Для того щоб двигун працював
циклічно, газ стискається,
віддаючи теплоту холодильнику
(навколишньому
середовищу). Робоче тіло
двигуна дістає кількість
теплоти  від нагрівника,
виконує роботу А над
зовнішніми тілами і
передає кількість теплоти
холодильнику


Слайд #4
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #4

Оскільки система після закінчення циклу
повертається до початкового стану, зміна
внутрішньої енергії дорівнює нулю (DU = 0) і за
першим законом термодинаміки А = Qн–Qх,
де А - механічна робота, яку виконує газ,  Qн–
кількість теплоти, одержаної від нагрівника,
Qх– кількість теплоти, переданої холодильнику
Величина h   називається коефіцієнтом корисної дії (ККД) машини


Слайд #5
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #5

Отже, у тепловому двигуні відбувається
циклічний періодичний процес, у результаті
якого за рахунок зменшення внутрішньої
енергії нагрівника виконується механічна
робота. Однак цей результат не єдиний,
тому що частина енергії передається
холодильнику


Слайд #6
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #6

Охорона довкілля
З розвитком теплоенергетики пов'язане й посилення її
Негативного впливу на довкілля. Виділимо деякі сфери:
збільшення водоспоживання, що призводить до зміни
природного балансу водного середовища
випадання на поверхні суходолу та води твердих
частинок і розчинів (кислот, металів та їхніх сполук)
утворення вуглекислого газу – теплоенергетика
відповідає за появу близько чверті всього вуглекислого
газу в природі
викиди теплоти, наслідками яких можуть бути
підвищення температури у водоймах


Слайд #7
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #7

Збільшення надходжень
токсичних речовину довкілля
згубно відбивається на
здоров'ї людей, погіршує
якість їжі, впливає на стан
озонового шару Землі,
призводить до
загибелі флори та фауни


Слайд #8
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #8

На сьогодні ще не запропоновано
конструктивного виходу зі скрутної екологічної
ситуації, проте головне, що людство
усвідомило всю складність проблеми. Зусилля
вчених спрямовані на розроблення
відновлюваних і екологічно чистих джерел
енергії. Життя довело, що ефективність
досліджень значно підвищується, якщо вони
здійснюються з глибоким знанням базових
законів фізики


Слайд #9
Презентація на тему «Тепловий двигун та охорона довкілля від екологічних проблем» - Слайд #9

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію