Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #1

ТЕПЛОВІ МАШИНИ


Слайд #2
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #2

Машини призначені для перетворення внутрішньої енергії палива на механічну енергію, називають
тепловими машинами


Слайд #3
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #3

Машини призначені для перетворення внутрішньої енергії палива на механічну енергію, називають
тепловими машинами


Слайд #4
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #4

Парова машина — тепловий двигун, який перетворює енергію пари в механічну роботу.
Парова машина


Слайд #5
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #5

Парова машина — тепловий двигун, який перетворює енергію пари в механічну роботу.
Парова машина


Слайд #6
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #6

Двигуни внутрішнього
згоряння
Двигун внутрішнього згорання - це тип двигуна, теплова машина, в якій хімічна енергія палива (звичайно застосовується рідке або газоподібне вуглеводневе паливо), що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу.
Одним із найпоширеніших видів теплової машини є двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), який нині широко використовується в різних транспортних засобах, зокрема в автомобілях.


Слайд #7
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #7

Двигуни внутрішнього
згоряння
Двигун внутрішнього згорання - це тип двигуна, теплова машина, в якій хімічна енергія палива (звичайно застосовується рідке або газоподібне вуглеводневе паливо), що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу.
Одним із найпоширеніших видів теплової машини є двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), який нині широко використовується в різних транспортних засобах, зокрема в автомобілях.


Слайд #8
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #8

Важливою перевагою парової турбіни виявилась зручність її з'єднання з електричним генератором без застосування будь-яких проміжних передач. Турбіна легко зносить перевантаження, легко регулюється по частоті обертання. У поєднанні з більш високим турбінами, особливо при великих навантаженнях, всі ці якості й зробили парову, а пізніше і газову турбіну основними привідними двигунами електрогенераторів.
Власне газова турбіна є такою ж лопатковою машиною, що й парова: в обох випадках механічна енергія обертання ротора генерується в результаті трансформації на його лопатках кінетичної енергії потоку робочого тіла .
По суті, відрізняються ці турбіни лиш робочим тілом. 
Парова та газова турбіни


Слайд #9
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #9

Важливою перевагою парової турбіни виявилась зручність її з'єднання з електричним генератором без застосування будь-яких проміжних передач. Турбіна легко зносить перевантаження, легко регулюється по частоті обертання. У поєднанні з більш високим турбінами, особливо при великих навантаженнях, всі ці якості й зробили парову, а пізніше і газову турбіну основними привідними двигунами електрогенераторів.
Власне газова турбіна є такою ж лопатковою машиною, що й парова: в обох випадках механічна енергія обертання ротора генерується в результаті трансформації на його лопатках кінетичної енергії потоку робочого тіла .
По суті, відрізняються ці турбіни лиш робочим тілом. 
Парова та газова турбіни


Слайд #10
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #10

Важливою перевагою парової турбіни виявилась зручність її з'єднання з електричним генератором без застосування будь-яких проміжних передач. Турбіна легко зносить перевантаження, легко регулюється по частоті обертання. У поєднанні з більш високим турбінами, особливо при великих навантаженнях, всі ці якості й зробили парову, а пізніше і газову турбіну основними привідними двигунами електрогенераторів.
Власне газова турбіна є такою ж лопатковою машиною, що й парова: в обох випадках механічна енергія обертання ротора генерується в результаті трансформації на його лопатках кінетичної енергії потоку робочого тіла .
По суті, відрізняються ці турбіни лиш робочим тілом. 
Парова та газова турбіни


Слайд #11
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #11

Реактивний двигун — двигун-рушій, що створює тягу (реактивну) внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива укамерах згоряння.
Реактивний двигун


Слайд #12
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #12

Реактивний двигун — двигун-рушій, що створює тягу (реактивну) внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива укамерах згоряння.
Реактивний двигун


Слайд #13
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #13

ОСНОВНІ ЧАСТИНИТЕПЛОВОЇ МАШИНИ
Нагрівник Т1
Холодильник Т2
Робоче тіло
Q1
Q2


Слайд #14
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #14

ЦИКЛ КАРНО
Цикл Карно́ — ідеальний термодинамічний цикл.
Цикл складається з чотирьох стадій:
Робоча речовина нагрівається за сталої температуи (ізотермічний процес).
Робоча речовина розширюється за сталої ентропії (адіабатичний процес).
Робоча речовина охолоджується за сталої температури (ізотермічний процес).
Робоча речовина стискається за сталої ентропії (адіабатичний процес).


Слайд #15
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #15

ЦИКЛ КАРНО
Цикл Карно́ — ідеальний термодинамічний цикл.
Цикл складається з чотирьох стадій:
Робоча речовина нагрівається за сталої температуи (ізотермічний процес).
Робоча речовина розширюється за сталої ентропії (адіабатичний процес).
Робоча речовина охолоджується за сталої температури (ізотермічний процес).
Робоча речовина стискається за сталої ентропії (адіабатичний процес).


Слайд #16
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #16

ККД теплової машини
Коефіцієнт корисної дії – відношення виконаноїроботи до загальних енергетичних затратна її виконання
(безрозмірна величина, вимірюється у відсотках)


Слайд #17
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #17

За умови ідеального процесу перетворення внутрішньоїенергії в механічну, найвищий тепловийККД матиме вигляд:


Слайд #18
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #18

Ефективність роботи холодильної машинихарактеризують холодильним апаратом, якийвизначає відношення кількісної теплоти Q2 дороботи A':


Слайд #19
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #19

У нашому сучасному житті теплові двигунизастосовуються в:
Автомобілях;
Тракторах;
Танках ;
Кораблях;
Авіатехніці тощо.


Слайд #20
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 1) - Слайд #20