Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #1

Теплові машини
Робота учениці 8-Б класу Миніч Марини


Слайд #2
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #2

Історія створення теплових машин
Ранній етап становлення парових двигунів пов'язаний з іменами таких вчених і винахідників, як Ворчестер, Лейбніц, Севері, Папен, Дезагюлье, Леупольд, Ньюкомен, Ползунов, Кюньо, Вастру. Ця плеяда попередників і сучасників Уатта вирішила багато важливих конструкторських проблем, що дозволило створити ряд досить працездатних парових двигунів. Однак встановлення першого покоління не відповідали новим вимогам машинно-фабричного виробництва.


Слайд #3
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #3

Означення - теплова машина
Теплова машина – це двигун, що перетворює хімічну енергію палива на механічну роботу.


Слайд #4
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #4

Хімічні елементи, які порушують екологію
Аміак
Фріон
Оксид азоту
Оксид вуглецю
Свинець
Оксид сірки
Оксид карбону
Хлор
Фтор
Ртуть
Ванадій
Нікель


Слайд #5
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #5

Перспективні шляхи покращення екології
Для більш повного згоряння палива в горючу суміш двигунів внутрішнього згоряння додають водень.
Для кращого очищення вихлопних і паливних газів застосовують спеціальні фільтри, присадки до палива, а також спеціальну обробку газів перед їх викидом в атмосферу.
Пошуки нового, більш чистого виду палива. Широко використовується в якості палива попередньо очищений природній газ, а також спирти.
Ведуться великі дослідницькі роботи по створенню водневого та сонячного двигунів.


Слайд #6
Презентація на тему «Теплові машини» (варіант 2) - Слайд #6

Кінець


Завантажити презентацію