Презентація на тему «Теплові електростанції»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #1

Теплові електростанції
Підготували:
учениці 11-Б класу
Харківської гімназії №55
Трунова Ілона,
Дорохова Анна,
Чирва Анна,
Панчишна Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #2

Перетворення енергії
Теплова електростанція (ТЕС)
– електростанція, що виробляє електричну енергію в результаті перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні органічного палива. 


Слайд #3
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #3

Горіння природного палива (вугілля, газу, нафти) нагріває воду, яка перетворюється на пару. Пара подається в турбіни, які перетворюють теплову енергію пари в механічну енергію і приводять в дію генератори, виробляючи електроенергію.


Слайд #4
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #4

Особливості розташування


Слайд #5
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #5

Площадки для розміщення ТЕС необхідно вибирати з ураху­ванням таких вимог:
• електростанції повинні бути максимально наближені до джерел палива і водопостачання, споживача енергії і під'їзних шляхів;
• рівень ґрунтових вод має бути нижче глибини підвалів, останні не повинні затоплюватися паводковими водами;
• не можна розташовувати станції над заляганням корисних копалин, а також на зсувних ділянках;
• ухил площадки розміщення не повинен перевищувати — 0,5°—1°;
• електростанції повинні розміщатися поблизу населеного пункту з урахуванням санітарної зони;
• шлако- і золовідвали повинні розміщатися на негожих зе­мельних ділянках, якомога ближче до площадки електростанції.


Слайд #6
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #6

Переваги ТЕС:
• відносно вільне територіальне розміщення, пов'язане з широким розповсюдженням паливних ресурсів;
• здатність (на відміну від ГЕС) виробляти енергію без сезонних коливань потужності;
• території відчуження і виведені із господарського обороту землі під спорудження і експлуатацію ТЕС, як правило, значно менші, ніж це необхідно для АЕС і ГЕС;
• ТЕС споруджуються значно швидше, ніж ГЕС або АЕС, а їх питома вартість на одиницю установленої потужності нижча в порівнянні з АЕС.


Слайд #7
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #7

Недоліки ТЕС:
• для експлуатації ТЕС зазвичай потрібно набагато більше персоналу, ніж для ГЕС, що пов'язано з обслуговуванням досить масштабного за об'ємом паливного циклу;
• робота ТЕС залежить від поставок паливних ресурсів (вугілля, мазут, газ, торф, горючі сланці);
• змінність режимів роботи ТЕС знижує ефективність, підвищує витрату палива і призводить до підвищеного зношення обладнання;
• існуючі ТЕС характеризуються відносно низьким к.к.д. (в основному до 40%);
• ТЕС чинять прямий і неблагополучний вплив на навколишнє середовище і не є екологічно «чистими» джерелами електроенергії.


Слайд #8
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #8

Найбільшу шкоду екології навколишніх регіонів завдають електростанції, які працюють на вугіллі, особливо високозольному. Серед ТЕС найбільш «чистими» є станції, що використовують в своєму технологічному процесі природний газ.
Екологія


Слайд #9
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #9

ККД теплових електростанцій становить від 40% (теплові електростанції конденсаційного типу) до 55% (парогазові електростанції).


Слайд #10
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #10

Альтернатива


Слайд #11
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #11

Енергія Сонця


Слайд #12
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #12

Енергія вітру


Слайд #13
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #13

Енергія річок


Слайд #14
Презентація на тему «Теплові електростанції» - Слайд #14

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію