Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #1

Струм в газах та вакуумі


Слайд #2
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #2

Провідність газів
За нормальних умов – діелектрик
Іонізація під дією іонізатора. Зворотній процес - рекомбінація.
Струм в газах – газовий розряд
При наявності іонізатора – несамостійний. За відсутності – самостійний


Слайд #3
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #3

Провідність газів
Електронно-іонна провідність.
Без перенесення речовини


Слайд #4
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #4

Несамостійний газовий розряд
Вольт-амперна характеристика
Струм насичення (bc)
Ударна іонізація(cd)
Самостійний газовий розряд (de)


Слайд #5
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #5

Самостійний газовий розряд
Вид розряду
Умови існування
Тліючий
При низьких тисках (0,1 мм рт. ст.) середніх значеннях напруги
Іскровий
При норм атмосферному тиску і високих напругах
Дуговий
При атмосферному тиску і високих значеннях сили струму
Коронний
При норм атмосферному тиску і високих напругах (неоднорідних електричних полях)


Слайд #6
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #6

Плазма
Частково або повністю іонізований газ
Четвертий стан речовини


Слайд #7
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #7

Самостійний газовий розряд


Слайд #8
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #8

Струм в вакуумі. Електронна емісія
Виривання електронів на поверхню металу
Робота виходу


Слайд #9
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #9

Електронна емісія
Вид емісії
Опис
Холодна електронна емісія
Під впливом сильного електричного поля
Вторинна електронна емісія
Під дією електронів, що бомбардують поверхню металу
Термоелектронна емісія
Під впливом високої температури
Фотоелектронна емісія (фотоефект)
Під впливом інтенсивного випромінювання


Слайд #10
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #10

Вакуумний діод
Вакуум – простір без речовини
Електронна лампа


Слайд #11
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #11

Вольт-амперна характеристика
Струм насичення


Слайд #12
Презентація на тему «Струм в газах та вакуумі» - Слайд #12

Властивості електронних пучків