Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #1

Презентаціяна тему:
“Спектральний аналіз”
Підготувала
учениця 11 класу
Махновська Вікторія


Слайд #2
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #2

Що таке спектральний аналіз?
Спектральний аналіз – це фізичний метод кількісного і якісного визначення складу речовини, оснований на отриманні і дослідженні його спектрів електромагнітного випромінювання.


Слайд #3
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #3

Традиційно розмежовують спектральний аналіз на:
атомарний та молекулярний спектральний аналіз;
«емісійний» — за спектром випромінення та «абсорбційний» — за спектром поглинання;
«мас-спектрометричний» — за спектром мас атомарних чи молекулярних іонів.


Слайд #4
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #4

За допомогою спектрального аналізу гелій (He) був відкритий на Сонці раніше ніж на Землі. Ще у 1854 році доктор Девід Альтер, науковець з міста Фріпорт, штату Пенсильванія (США) надрукував наукову працю, що описувала спектральні властивості 12 металів .
Історія


Слайд #5
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #5

Ідентифікація хімічних елементів за оптичними спектрами атомів була запропонована у 1859 році Г. Кірхгофом та Бунзеном.


Слайд #6
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #6

Для одержання спектрів застосовують спектроскоп та спектрограф.
У першому спектр розглядають, а у другому його фотографують. Спектрограма — фотографія спектра.


Слайд #7
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #7

Існують такі види спектрів земних джерел і небесних тіл:
Суцільний, або неперервний спектр у вигляді райдужної смужки дають непрозорі розжарені тіла (вугілля, нитка електро­лампи) і досить протяжні густі маси газів.
Лінійчастий спектр випромінювання дають розріджені гази й пара при сильному нагріванні. Кожний газ випромінює світло строго визначених довжин хвиль і дає характерний для даного хімічного елемента лінійчастий спектр. Значні зміни стану газу або умов його світіння, наприклад нагрівання чи іонізація, спри­чиняють певні зміни в спектрі цього газу.
Лінійчастий спектр поглинання дають гази й пара, якщо за ними міститься яскраве джерело, що дає неперервний спектр — це неперервний спектр, перерізаний темни­ми лініями саме в тих місцях, де мають бути яскраві лінії, власти­ві даному газові. Наприклад, дві темні лінії поглинання пари натрію (Na) містяться в жовтій частині спектра.


Слайд #8
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #8

Вивчення спектрів дає змогу аналізувати хімічний склад газів, що випромінюють або поглинають світло. Кількість атомів або молекул, які випромінюють чи поглинають енергію, визначається інтенсивністю ліній. Чим помітніша лінія певного елемента у спектрі випромінювання або поглинання, тим більше таких атомів на шляху променя світла.


Слайд #9
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #9

Сонце і зорі оточені газовими атмосферами. Неперервний спектр їхньої видимої поверхні перетинається темними лініями поглинання, які виникають, коли проміння проходить через атмосферу зірок. Тому їхні спектри — це спектри поглинання.


Слайд #10
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #10

За спектром можна знайти й температуру світного об'єкта. Коли тіло розжарене до червоного коліру, у його суцільному спектрі найяскравіша червона частина. Якщо його нагрівати далі, ділянка найбільшої яскравості у спектрі змішується в жовту, потім у зелену частину і так далі до фіолетового. Це явище описується законом Віна, який показує залежність положення максимуму у спектрі випро­мінювання від температури тіла.


Слайд #11
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #11

Переваги спектрального аналізу:
висока чутливість
швидкість отримання результатів.
Визначення марки сталі методом спектрального аналізу може бути виконано за декілька десятків секунд.


Слайд #12
Презентація на тему «Спектральний аналіз» (варіант 2) - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію