Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.75 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #1

Спеціальна Теорія відносності
Альберт Ейнштейн
Підготувала
учениця 10-Б класу
Алєксєєнко Вероніка


Слайд #2
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #2

Albert Einstein
Альберт tttЕйнштейн
Уява важливіша за знання. Знання обмежене. Уява охоплює весь світ, стимулюючи прогрес і породжуючи еволюцію.


Слайд #3
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #3

14 березня 1879
Народження генія


Слайд #4
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #4

(оцінки за
шестибальною
шкалою)
Атестат


Слайд #5
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #5

14.03.1879 – 18.04.1955
Німецький фізик - теоретик
Один із засновників сучасної теоретичної фізики
Лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року
Громадський діяч - гуманіст
Член багатьох Академій Наук
Автор більш ніж 300 научних робіт з фізики


Слайд #6
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #6

Бозе и Ейнштейн в 1920 році теоретично пояснили існування пятого агрегатного стану речовини – конденсата Бозе – Ейнштейна.


Слайд #7
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #7

Вимірювач дуже малих напружень (разом с К. Габіхтом);
пристрій, автоматично визначаючий час експозиції при фотозйомці;
оригінальный слуховой апарат;
безшумний холодильник (разом з Сілардом);
гірокомпас.
Винаходи Ейнштейна


Слайд #8
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #8

Розвинув статистичну теорію броунівського руху
Працював над проблемами космології та єдиної теорії поля
Встановив закони фотоефекту
Ввів поняття фотона
Автор теорії відносності
Відкрив закон взаємозв'язу маси і енергії E=mc²
Основний закон фотохімії


Слайд #9
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #9

Класична механіка


Слайд #10
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #10

В основі класичної механіки – принцип відносності Галілея


Слайд #11
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #11

Суперечності між електродинамікою та механікою


Слайд #12
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #12

Припущення Лоренца


Слайд #13
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #13

Спростування припущення Лоренца


Слайд #14
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #14

Теорія відносності
Загальна - 1915 р. (великих гравітаційних взаємодій)
Спеціальна (СТВ) - 1905 р.


Слайд #15
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #15

Постулати СТВ
1.Усі явища природи в інерціальних системах відліку за однакових початкових умов протікають однаково – принцип відносності.
2. В усіх інерціальних системах відліку швидкість поширення світла у вакуумі однакова і дорівнює 300 000 км/с .
Кількісне співвідношення між масою і енергією E=mc²


Слайд #16
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #16

В природі не існує єдиних універсальних для всіх систем відліку часу і довжини. Абсолютна довжина і час – ці поняття позбавлені фізичного змісту і не мають реального змісту.
В жодній системі відліку ніяке тіло, або частинка не може рухатися зі швидкістю, більшою за швидкість поширення світла у вакуумі. Швидкість поширення світла у вакуумі є гранично можливою швидкістю передачі енергії від однієї точки простору до іншої.


Слайд #17
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #17

Явища, які виникають у системах відліку, що рухаються відносно спостерігача зі швидкістю, близькою до швидкості поширення світла, називаються релятивістськими.
Закон додавання швидкостей в релятивістській механіці
Довжина тіла у будь-якій інерціальний системі відліку,
відносно якої воно переміщується, менша, ніж його
власна довжина.
Відносність часу


Слайд #18
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #18

Ейнштейн дав дозвіл, щоб після смерті його мозок дослідили. Мозок відрізнявся від норми. На один нейрон приходилось набагато більше гліальних клітин, котрі вважаються показником розвитку мозку.


Слайд #19
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #19

Пам'ятник в Ульме на місті будинку, де народився Ейнштейн
Ізраїльська банкнота (5 лір, 1968)
Вітчизняна марка, присвячена Ейнштейну


Слайд #20
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #20

В честь
Ейнштейна названі:
Ейнштейн - одиниця енергії в фотохімії
Хімічний елемент ейнштейній
Астероїд 2001 Ейнштейн
Кратер на Місяці
Гімназії в Мюнхені
Декілька медичних закладів
«Кільца Ейнштейна» - ефект, що створюється «гравітаційними лінзами»


Слайд #21
Презентація на тему «Спеціальна Теорія відносності» (варіант 1) - Слайд #21

*** Анекдот ***
Ейнштейна попросили в двух словах пояснити теорію відносности.
Він сказав:- Все дуже просто. Погляньте: один волос на голові - це мало, чи не так?- Звичайно…- Ось, а в тарілці супа - багато. 
Дякую за увагу!