Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #1

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля


Слайд #2
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #2

ЕРС індукції в рухомому провіднику
Якщо праву руку розмістити так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, відігнутий товстий палець показував напрямок руху провідника, то чотири пальці покажуть напрямок індукційного струму


Слайд #3
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #3

Вихрове електричне поле
Що зумовлює рух електронів в замкненому провіднику у змінному електричному полі?
Електричне поле, яке виникає завдяки змінному магнітному полю (Максвел) – індукційне електричне поле


Слайд #4
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #4

Властивості індукційного електричного поля та електростатичного поля
Електростатичне поле
Вихрове (індукційне) електричне поле
Створюється зарядженими тілами
Створюється змінним магнітним полем
Силові лінії починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному (лінії незамкнені)
Силові лінії замкнені (вихрове поле)
Потенціальне
Не потенціальне


Слайд #5
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #5

Властивості індукційного електричного поля та електростатичного поля
Електростатичне поле
Вихрове (індукційне) електричне поле
Створюється зарядженими тілами
Створюється змінним магнітним полем
Силові лінії починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному (лінії незамкнені)
Силові лінії замкнені (вихрове поле)
Потенціальне
Не потенціальне


Слайд #6
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #6

Напрямок індукційного струму
Якщо ліву руку розмістити так, що товстий палець покаже зміну магнітної індукції то зігнуті чотири пальці покажуть напрямок індукційного струму


Слайд #7
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #7

Індуктивність. Генрі
Магнітний потік, який пронизує контур пропорційним магнітній індукції поля тобто пропорційний силі індукційного струму
Індуктивність контуру:
Форми провідника;
Розмірів провідника;
Магнітних властивостей середовища


Слайд #8
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #8

Самоіндукція
Зміна магнітного потоку власного магнітного поля провідника спричинює виникнення ЕРС – самоіндукція
ЕРС самоіндукції прямо пропорційна індуктивності провідника та швидкості зміни індукційного струму


Слайд #9
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #9

Самоіндукція


Слайд #10
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #10

Енергія магнітного поля


Слайд #11
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #11

Теорія Максвела
Змінне магнітне поле породжує вихрове електричне поле
Змінне електричне поле породжує магнітне поле


Слайд #12
Презентація на тему «Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля» - Слайд #12

Магнітне поле Землі