Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #1

Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
Мірзоян Роман
202 н.в.


Слайд #2
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #2

Самоіндукція — явище виникнення електрорушійної сили в провіднику при зміні електричного струму в ньому. Знак електрорушійної сили завжди такий, що вона протидіє зміні сили струму. Самоіндукція призводить до скінченного часу наростання сили струму при вмиканні джерела живлення і спадання струму при розмиканні електричного кола.


Слайд #3
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #3

Величина електрорушійної сили самоіндукції визначається за формулою:


Слайд #4
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #4

Індуктивність — фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм.Позначається здебільшого латинською літерою L, у системі СІ вимірюється в Генрі.


Слайд #5
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #5

Дорівнює відношенню магнітного потоку Φ через контур, визначений електричним колом, до величини струму І в колі, тобто:


Слайд #6
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #6

Енергія магнітного поля, створеного електричним струмом у колі, визначається формулою:


Слайд #7
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #7

Явище самоіндукції підтверджує дію закону збереження і перетворення енергії в електромагнітних явищах. Унаслідок явища самоіндукції при замиканні електричного кола з'являється ЕРС самоіндукції , яка за правилом Ленца мала б компенсувати ЕРС джерела струму і, тим самим, унеможливити встановлення струму певного значення в електричному колі.


Слайд #8
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #8

Насправді такого не спостерігається. Хоча й протягом певного часу, але в колі врешті-решт встановлюється струм, значення якого визначається лише законом Ома для повного кола.


Слайд #9
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #9

Закон Ома для повного кола:


Слайд #10
Презентація на тему «Самоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції, індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом» - Слайд #10

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію