Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #1

Робота в електростатичному полі. Потенціал


Слайд #2
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #2

Робота в полі
Поле однорідне


Слайд #3
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #3

Висновок з виведеної формули
Робота поля по переміщенню заряду не залежить від форми траєкторії, а залежить від початкового та кінцевого положення тіл
Робота поля на замкненій траєкторії дорівнює нулю.
Поля в яких робота на замкненій траєкторії дорівнює нулю називаються потенціальними. Тобто електростатичне поле - потенціальне


Слайд #4
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #4

Потентціал
Робота в потенціальному полі


Слайд #5
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #5

Потенціал
Енергетична характеристика поля
Нульова точка (нульовий рівень) потенціальної енергії поля знаходиться на нескінченності


Слайд #6
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #6

Принцип суперпозиції полів
Потенціал сумарного електричного поля дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів кожного поля окремо в даній точці


Слайд #7
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #7

Різниця потенціалів. Напруга


Слайд #8
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #8

Напруга


Слайд #9
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #9

Еквіпотенціальна поверхня


Слайд #10
Презентація на тему «Робота в електростатичному полі. Потенціал» - Слайд #10

Який кут з вертикаллю складе нитка, на якій висить кулька масою 25 мг, якщо її помістити в горизонтальне однорідне електричне поле з напруженістю 35 В/м, надавши їй при цьому заряд 7 мкКл? (Відповідь: 450 )
Електрон, пролітаючи в електричному полі шлях від точки А до точки В, збільшив свою швидкість з 1000 км/с до 3000 км/с. Визначити різницю потенціалів між цими точками електричного поля. (Відповідь: -22,5 В)
В плоский конденсатор влітає електрон із швидкістю 20 Мм/с, направленою паралельно пластинам конденсатора. На яку відстань від свого початкового напрямку зміститься електрон за час прольоту конденсатора? Відстань між пластинами 2 см, довжина конденсатора 5 см, різниця потенціалів між платинами 200 В. (Відповідь: 5,5 мм)