Презентація на тему «Рівномірний рух по колу»


Рейтинг презентації 4.75 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #1

Рівномірний рух по колу


Слайд #2
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #2

Криволінійний рух та швидкість
Криволінійним називають рух, траєкторія якого є крива лінія.
Криволінійний рух завжди відбувається з прискоренням.


Слайд #3
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #3

Рівномірний рух по колу
Рух тіла по колу зі сталою по модулю швидкістю.


Слайд #4
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #4

Доцентрове прискорення
При рівномірному русі по колу прискорення тіла у будь-якій точці траєкторії напрямлений по радіусу до центра кола.


Слайд #5
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #5

Період обертання (Т)
Проміжок часу за який тіло здійснить повний оберт


Слайд #6
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #6

Частота обертання
Частотою обертання називають фізичну величину, що дорівнює кількості обертів за одиницю часу


Слайд #7
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #7

Кутова швидкість
Кутовою швидкістю називають фізичну величину, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного з центра кола до точки тіла, до часу, за який цей поворот відбувся.


Слайд #8
Презентація на тему «Рівномірний рух по колу» - Слайд #8

Рух колеса
Тіло бере участь в поступальному та обертальному рухах.
т. Р – миттєва вісь обертання