Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #1

Презентація на тему:“Рентгенівське випромінювання”


Слайд #2
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #2

План
1. Суцільний та характеристичний спектр tвипромінювання.
1. Поглинання 3. Опромінення
2. Дифракція
2. Проблема пріоритету відкриття
Х-променів
3. Терміни що стосуються рентгену
4. Примітки


Слайд #3
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #3

1. Суцільний та характеристичний спектр tвипромінювання.
Рентге́нівське випромі́нювання,
пулюївське випромінювання
або Х промені— короткохвильове
електромагнітне випромінювання з
довжиною хвилі від 10 нм до 0.01
нм. В електромагнітному спектрі
Діапазон частот рентгенівського
випромінювання лежить між
ультрафіолетом та гамма
променями


Слайд #4
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #4

Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. Воно використовується у науці, техніці, медицині.


Слайд #5
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #5

Рентгенівське випромінювання змінює деякі
характеристики гірських порід, наприклад,
підвищує їх електропровідність.
Короткочасне опромінення кристалів
кам'яної солі знижує їхнє внутрішнє тертя.


Слайд #6
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #6

Назва рентгенівське випромінювання
походить від прізвища німецького фізика
Вільгельма Конрада Рентґена. Інша назва –
пулюївське випромінювання походить від
імені українського фізика Івана Пулюя.
Вільгельм Конрад Рентґен
Іван Пулюй


Слайд #7
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #7

Першовідкривачем випроміню-
вання є Іван Пулюй. Його праця-
ми користався пізніше і Вільям
Рентген, котрому було особисто
Пулюєм презентовані свої праці.
Рентгенівське випромінювання
використовуються для флюорографії,
рентгенівського аналізу і в
кристалографії для визначення
атомарної структури кристалів.


Слайд #8
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #8

Рентгенівське проміння виникає при
бомбардуванні швидкими електронами пластинки
анода в електронно-променевій трубці.
Розрізняють суцільний та характеристичний
спектри випромінювання.


Слайд #9
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #9

Якщо енергія електронів, які падають на
анод, менша за певну властиву матеріалу
анода величину, то спостерігається тільки
гальмівне випромінювання. Спектр цього
випромінювання суцільний


Слайд #10
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #10

Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом.
hν = E2 − E1,


Слайд #11
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #11

Поглинання
Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів.


Слайд #12
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #12

Дифракція
Атоми кристалів утворюють природні
дифракційні ґратки для
Рентгенівських променів.
Розсіяння рентгенівського
випромінювання на цих ґратках
використовується для
визначення кристалічної
структури речовин. Саме
таким методом, в 1953 р.
була розшифрована
структура ДНК.


Слайд #13
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #13

Опромінення
При поглинанні
вивільняється велика
кількість енергії, що може
призвести до
безповоротних пошко-
джень у клітині
живого організму. Тому рентгенівські
промені небезпечні й робота з ними
вимагає особливої уваги.


Слайд #14
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #14

2. Проблема пріоритету відкриття Х-променів
Ряд вітчизняних і зарубіжних
вчених вважають, що
пріоритет винаходу
Х-променів належить
видатному українському
вченому Івану Пулюю,
який вперше застосував і дослідив їх у
1892 р.


Слайд #15
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #15

3. Терміни що стосуються рентгену
Рентгенівська мікроскопія – це сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.


Слайд #16
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #16

Рентгенівський аналіз – це метод дослідження атомного й молекулярного складу і структури речовин за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння.


Слайд #17
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #17

4. Примітки
Межі визначення рентгенівського діапазону,
тобто границі з ультрафіолетовим і гамма
випромінюванням доволі умовні.


Слайд #18
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #18

Інтернет ресурси
www.wikipedia.org
http://uznaika.com
http://spravzdrav.ru
www.ukrlib.ua
www.referatik.ru
http://www.biblioteka.org.ua/
http://www.4uth.gov.ua/library/department/mediateka.htm


Слайд #19
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #19

Література
Фізика11 клас И.Г.Бар`яхтар, Ф.Я.Божинова .– Х.: Видавництво «Ранок»,2011.—320 с.
Фізика 11 клас С.У.Гончаренко,К.: Освіта, 2002.—319с.
100 загадок природы.В.Сядро.Х.—В-во Фолио.2008.


Слайд #20
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 3) - Слайд #20

Дякую за увагу!!!