Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #1

Презентація на тему:“Рентгенівське випромінювання”
Підготувала:
Руцька Павлина
7-А клас


Слайд #2
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #2

Рентгенівське випромінювання — короткохвильове 
електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі  від 10 нм до 0.01 нм


Слайд #3
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #3

Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома. Воно використовується у науці, техніці, медицині.


Слайд #4
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #4

Рентгенівське випромінювання змінює деякі
характеристики гірських порід, наприклад,
підвищує їх електропровідність.
Короткочасне опромінення кристалів
кам'яної солі знижує їхнє внутрішнє тертя.


Слайд #5
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #5

Назва рентгенівське випромінювання
походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена.


Слайд #6
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #6

Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями користався пізніше і Вільям Рентген. Рентгенівське випромінювання використовуються для флюорографії, рентгенівського аналізу і в кристалографії для визначення атомарної структури кристалів.


Слайд #7
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #7

Рентгенівське проміння виникає при
бомбардуванні швидкими електронами пластинки
анода в електронно-променевій трубці.
Розрізняють суцільний та характеристичний
спектри випромінювання.


Слайд #8
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #8

Якщо енергія електронів, які падають на
анод, менша за певну властиву матеріалу
анода величину, то спостерігається тільки
гальмівне випромінювання. Спектр цього
випромінювання суцільний


Слайд #9
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #9

Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом.


Слайд #10
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #10

Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів.


Слайд #11
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #11

Рентгенівське випромінювання характеризується такими ж параметрами як і електромагнітне випромінювання, а саме:
  інтенсивністю;
  довжиною хвилі;
  швидкістю поширення рентгенівських хвиль в різних середовищах.


Слайд #12
Презентація на тему «Рентгенівське випромінювання» (варіант 8) - Слайд #12

Дякую
за увагу!!!


Завантажити презентацію