Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #1

РАДІАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ
Види випромінювання
Захист від випромінювання
Джерела природної радіації
Штучні джерела радіації
Вплив радіації на організм людини та його наслідки
Радіація в Чернівецькій області


Слайд #2
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #2

ВИДИ ВИПРОМІНЮВАННЯ
Альфа-випромінювання – це потік важких часток, що складаються з нейтронів і протонів, не здатне проникнути навіть крізь аркуш паперу і людську шкіру. Стає небезпечним, тільки при попаданні всередину організму з повітрям, їжею, через рану.
Бета-випромінювання являє собою потік негативно заряджених часток, здатних проникати крізь шкіру на глибину 1-2 см.
Гамма-випромінювання
– має найвищу проникну здатність. Такий вид випромінювання може затримати товста свинцева або бетонна плита.


Слайд #3
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #3

Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. Останнє визначається для повітря, речовини і біологічної тканини.
Небезпека радіації полягає в її іонізуючому випромінюванні, що взаємодіє з атомами і молекулами, які ця взаємодія перетворює в позитивно заряджені іони, тим самим розриваючи хімічні зв'язки молекул, що складають живі організми, і викликаючи біологічно важливі зміни.


Слайд #4
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #4

Захист від випромінювання
Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу.


Слайд #5
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #5

Захист від випромінювання
Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище.
Основні принципи захисту:
герметизація виробничого устаткування з метою ізоляції процесів, що можуть стати джерелами надходження радіоактивних речовин у зовнішнє середовище;
заходи планувального характеру;
застосування санітарно-технічних засобів і устаткування, використання спеціальних захисних матеріалів;
використання засобів індивідуального захисту і санітарної обробки персоналу;
дотримання правил особистої гігієни;
очищення від радіоактивних забруднень поверхонь будівельних конструкцій, апаратури і засобів індивідуального захисту;
використання радіопротекторів (біологічний захист).


Слайд #6
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #6

ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА
ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА
Джерела радіації
Об'єкт
Еквівалентна доза (мкЗв/год)
Космічне випромінювання
32
Опромінення від будматеріалів і на місцевості
37
Внутрішнє опромінення
37
Радон-222, радон-220
126
Медичні процедури
169
Випробовування ядерної зброї
1,5
Ядерна енергетика
0,01
Всього
400
Зовнішньому радіаційному опроміненню ми піддаємося при перельотах літаком, через дію космічних променів. Найбільш вагомий внесок у природне опромінення людини вносить радіоактивний газ радон.
Внутрішнє опромінення надходять до організму з їжею, водою та повітрям.
До них відноситься атомна енергетика, рентгенологічні процедури.


Слайд #7
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #7

Вплив радіації на організм людини
Одноразовий вплив гамма-випромінювання:
100 зВ
смерть настає через декілька годин або днів внаслідок ушкодження центральної нервової системи
10-50 зВ
смерть настає через один-два тижні внаслідок внутрішніх крововиливів
4-5 зВ
50% опромінених гине протягом одного-двох місяців внаслідок ураження клітин кісткового мозку
1 зВ
нижній рівень розвитку променевої хвороби
0,75
короткочасні незначні зміни складу крові
0,30
опромінення при рентгеноскопії шлунка (разове)
0,25
допустиме аварійне опромінення персоналу (разове)
0,1
допустиме аварійне опромінення населення (разове)
0,05
допустиме опромінення персоналу в нормальних умовах за годину
0.005
допустиме опромінення населення в нормальних умовах за рік


Слайд #8
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #8

Стохастичні (випадкові) наслідки
Не стохастичні наслідки
Наслідки впливу радіації на організм людини
Стохастичні наслідки опромінення пов'язані з довгостроковим опроміненням при мінімальному рівні радіації.
Більшість вважає рак ключовим наслідком для здоров'я людини внаслідок опромінення.
До групи стохастичних наслідків опромінення також входять зміни в ДНК, викликані радіацією – так звані клітинні мутації. Мутації можуть бути тератогенними або генетичними.
Не стохастичні наслідки для здоров'я людини пов'язані з опроміненням високої інтенсивності. Короткострокове інтенсивне опромінення називають гострим опроміненням.
Найбільш поширені наслідки: опіки і так звана променева хвороба, або радіаційне ураження, що викликає передчасне старіння і часто призводить до летального результату.


Слайд #9
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #9

Радіація в Чернівецькій області
Радіаційний стан території Чернівецької області зумовлений:
наявністю підприємств, які в своїй діяльності використовують джерела іонізуючого випромінювання
впливом на навколишнє природне середовище наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Радіоекологічна небезпека


Слайд #10
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #10

Радіація в Чернівецькій області
Радіаційний стан території Чернівецької області зумовлений:
наявністю підприємств, які в своїй діяльності використовують джерела іонізуючого випромінювання
впливом на навколишнє природне середовище наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Радіоекологічна небезпека


Слайд #11
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #11

Радіаційне навантаження на населення та навколишнє середовище Чернівецької області
Обстеження луків та пасовищ господарств показало, що вміст цезію–137 та стронцію–90 в ґрунтах значно не змінився в порівнянні з минулими роками. Вміст радіонуклідів в рослинах не перевищує допустимих рівнів. Сільськогосподарські роботи на цих угіддях можна проводити без обмежень.
В відібраних пробах води з річок Дністер, Прут, Сірет вміст радіонуклідів цезію 137+134 за останні роки істотно не змінився.
Навіть у період паводків у минулому році не відмічалось збільшення концентрації радіонуклідів на один порядок.


Слайд #12
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #12

Узагальнюючи стан радіаційної безпеки в Чернівецькій області, можна зробити наступні висновки:
протягом 2011 року загальний радіаційний стан області не погіршився, про що свідчать висновки обстежень відповідно до програми регіонального радіомоніторингу;
рівень радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання може бути оцінений, як задовільний.


Слайд #13
Презентація на тему «Радіоактивне випромінювання» - Слайд #13

Над проектом працювала
Учениця 10-Б класу
Чернівецької ЗОШ №6
Аністратенко Крістіна
Дякую за увагу


Завантажити презентацію