Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.89 на основі 9 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #1

Прискорювачі заряджених частинок


Слайд #2
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #2

В ядерних дослідженнях основними джерелами
частинок високих енергій в наш час є прискорювачі.
Прискорювачі – це досить складні установки.
За обладнанням і принципом дії вони відносяться
до фізичної електроніки і радіотехніки надвисоких
частот.


Слайд #3
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #3

Циклотрон - циклічний прискорювач нерелятивістських важких заряджених частинок (протонів, іонів), в якому частинки рухаються в постійному і однорідному магнітному полі, а для їх прискорення використовується високочастотне електричне поле незмінної частоти.


Слайд #4
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #4

Мал. 1. ПОРОЖНИСТІ ДУАНТИ циклотрона.
1 - електричне поле;
2 - дуант;
3 - прискорююча напруга.


Слайд #5
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #5

Мікротрон -
це прискорювач, в якому електрони, також як і протони в циклотроні, багато разів прискорюються імпульсами високочастотного електричного поля в постійному однорідному магнітному полі.


Слайд #6
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #6

Мал.2 Схема мікротрону


Слайд #7
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #7

В даний час обмеження на енергії мікротронів зняті використанням його варіанту, названого розрізним мікротроном.
Мал. 3. Схема розрізного мікротрону


Слайд #8
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #8

Мал.4. Імпульсний розрізний мікротрон на енергію 70  Мев


Слайд #9
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #9

Мал. 5. Прискорювач електронів (TJNAF) з висоти пташиного польоту.


Слайд #10
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #10

Мал. 6. Прискорюючий канал (TJNAF).


Слайд #11
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #11

Синхротрон – кільцевий циклічний прискорювач заряджених частинок, в якому частинки рухаються по орбіті незмінного радіусу за рахунок того, що темп наростання їх енергії в прискорюючих проміжках синхронізовананий із швидкістю наростання магнітного поля на орбіті.


Слайд #12
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #12

Мал. 7. Схема синхротрона


Слайд #13
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #13

Мал. 9. ЛАБОРАТОРІЯ Ім. Э. ФЕРМІ поблизу Батавії (США). Довжина кола «Головного кільця» прискорювача складає 6,3 км. Кільце розташоване на глибині 9 м під колом в центрі


Слайд #14
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #14

Колайдер - прискорювач із стрічними пучками.


Слайд #15
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #15

Мал. 10. Два типи прискорювачів на зустрічних пучках: а - для частинок, що мають однакові заряди або різні маси (наприклад, протон-протон або електрон-протон); б -для частинок з протилежними по знаку зарядами і рівними масами, тобто частинок і античасток (електрон-позитрон, протон-антипротон).


Слайд #16
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #16

Мал.11. Два згустки частинок (банча), що стикаються, в колайдері.


Слайд #17
Презентація на тему «Прискорювачі заряджених частинок» (варіант 1) - Слайд #17

Дякую за увагу