Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #1

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.


Слайд #2
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #2

Простір тривимірний і одномірний час
Зворотність простору і незворотність часу
Однорідність простору і часу (усі точки простору рівноправні і проміжки часу)
Ізотропність простору (однаковість властивостей в усіх напрямках)
Абсолютність простору і часу.
Класична механіка


Слайд #3
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #3

Будь-які механічні процеси в будь-якій інерційній СВ відбуваються однаково.
Ніякими механічними дослідами не можна встановити, чи тіло перебуває в стані спокою чи в стані руху.
В основі класичної механіки – принцип відносності Галілея


Слайд #4
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #4

Максвел сформулював основні закони електродинаміки де швидкість світла в вакуумі 3108 м/с
Суперечності між електродинамікою та механікою


Слайд #5
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #5

Світло поширюється в “ефірі”
Припущення Лоренца


Слайд #6
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #6

Майкельсон і Морлі
Дослід з дослідженням швидкості світла в СВ зв'язаній з Землею
Швидкість стала
“Ефіру” не існує
Спростування припущення Лоренца


Слайд #7
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #7

Закони класичної механіки працюють коли швидкості руху тіла << швидкості світла
Поєднання непоєднуваного


Слайд #8
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #8

Усі закони фізики в інерційних СВ протікають однаково
Швидкість поширення світла в усіх інерційних СВ стала
Спеціальна теорія відносності (СТВ)


Слайд #9
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #9

Відносність одночасності


Слайд #10
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #10

Відносність часу


Слайд #11
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #11

Відносність довжини


Слайд #12
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #12

Релятивістський закон додавання швидкостей


Слайд #13
Презентація на тему «Принцип відносності А.Ейнштейна» - Слайд #13

Виконала: Казновецька Анастасія
10 клас
Дякую за увагу