Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #1

Презентація на тему:
Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух
Підготував учень 10 класуФерій Петро


Слайд #2
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #2

Прямоліній рух
1. Рівномірним прямолінійним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.


Слайд #3
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #3

Під час рівномірного прямолінійного руху його швидкість не змінюється.
Швидкість руху – векторна величина. Напрям вектора швидкості збігається з напрямом вектора переміщення.


Слайд #4
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #4

За умови прямолінійного рівномірного руху модуль переміщення s збігається зі шляхом І, тому в цьому випадку
V=
l
t


Слайд #5
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #5

Рівняння прямолінійного рівномірного руху:
Якщо тіло рухається в напрямі осі Х, то
Якщо тіло рухається в протилежному напрямі, то


Слайд #6
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #6

Графік рівномірного прямолінійного руху (залежність координати від часу) являє собою пряму, нахилену до висі часу під кутом, який залежить від швидкості руху


Слайд #7
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #7

Прискорення руху тіла
В одних змінних рухах швидкість може змінюватись дуже швидко, в інших – повільно. Іншими словами, змінні рухи можуть відбуватися з різними прискореннями.


Слайд #8
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #8

Якщо тіло приймає участь у прямолінійному рівнозмінному русі, вздовж вісі Х, то рівняння швидкості рівнозмінного прямолінійного руху в проекціях на вісь Х записується так:


Слайд #9
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #9

Залежність швидкості від часу у прямолінійному рівнозмінному русі графічно зображається прямою лінією


Слайд #10
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #10

Рівняння прямолінійного рівнозмінного руху
Рівняння прямолінійного рівнозмінного руху, яке визначає координату тіла в будь-який момент часу:


Слайд #11
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #11

Проекцію вектора переміщення під час прямолінійного рівнозмінного руху обчислюють за формулами:


Слайд #12
Презентація на тему «Прямолінійний рівномірний та рівноприскорений рух» - Слайд #12

Дякую за увагу


Завантажити презентацію