Презентація на тему «Проблеми энергетики»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #1

Енергетичні проблеми
І шляхи вирішення цих проблем
Роботу виконувала
учениця 10 класу
Шепель Віта


Слайд #2
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #2

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Енергетика - це основа промисловості всього світового господарства. Тому наслідки впливу енергетики на екологію Землі носить глобальний характер. Вплив енергетики на навколишнє середовище різноманітно і визначається видом енергоресурсів і типом енергоустановок. Приблизно 1/4 всіх споживаних енергоресурсів припадає на частку електроенергетики. Інші 3/4 припадають на промислове і побутове тепло, на транспорт, металургійні і хімічні процеси.


Слайд #3
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #3

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Щорічне споживання енергії у світі наближається до 10 млрд. т умовного палива, а до 2000 року вона досягне, за прогнозами експертів, 18-23 млрд. т. Теплоенергетика в основному тверде паливо. Найпоширеніше тверде паливо нашої планети - вугілля. І з екологічної і з економічної точки зору метод прямого спалювання вугілля для отримання електроенергії не найкращий спосіб використання твердого палива.


Слайд #4
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #4

Глобальні екологічні проблеми енергетики
При спалюванні рідкого палива з димовими газами в атмосферу повітря надходять: сірчистий ангідрид, оксиди азоту, окис і двоокис вуглецю, газоподібні і тверді продукти неповного згоряння палива, сполуки ванадію, солі натрію, та ін


Слайд #5
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #5

Глобальні екологічні проблеми енергетики
З точки зору екології рідке паливо менш шкідливо, ніж вугілля. Якщо рівень забруднення атмосфери при використанні вугілля прийняти за 1, то спалювання мазуту дасть 0,6, а використання природного газу знижує цю величину до 0,2.


Слайд #6
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #6

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Парниковий ефект:
Підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері викликає так званий парниковий ефект, який отримав назву за аналогією з перегрівом рослин у парнику. Роль плівки в атмосфері виконує вуглекислий газ. В останні роки стала відома подібна роль і деяких інших газів (СН4 і N2О). Кількість метану збільшується щороку на 1%, вуглекислого газу - на 0,4%, закису азоту - на 0,2%. Вважається, що вуглекислий газ відповідальний за половину парникового ефекту.


Слайд #7
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #7

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Забруднення атмосфери:
Негативний вплив енергетики на атмосферу позначається у вигляді твердих частинок, аерозолів і хімічних забруднень. Особливе значення мають хімічні забруднення. Головним з них вважається сірчистий газ, що виділяється при спалюванні вугілля, сланців, нафти, в яких містяться домішки сірки. Деякі види вугілля з високим вмістом сірки дають до 1 т сірчистого газу на 10 т згорілого вугілля. Зараз вся атмосфера земної кулі забруднена сірчистим газом. Йде окислення до сірчаного ангідриду, а останній разом з дощем випадає на землю у вигляді сірчаної кислоти. Ці опади називають - кислотними дощами. Те ж саме відбувається і після поглинання дощем діоксиду азоту - утворюється азотна кислота.


Слайд #8
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #8

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Озонові "діри":
Вперше зменшення товщини озонового шару було виявлено над Антарктидою. Цей ефект - результат антропогенної дії. Зараз виявлені й інші озонові діри. В даний час помітно зменшення кількості озону в атмосфері над усією планетою. Воно становить 5-6% за десятиліття в зимовий період і 2-3% - у літній час. Деякі вчені вважають, що це прояв дії фреонів
(хлорфторметанами), але озон
руйнується також оксидом
азоту, які викидаються
підприємствами енергетики.


Слайд #9
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #9

Глобальні екологічні проблеми енергетики
Негативний вплив атомних електростанцій позначається насамперед на атмосфері. Правда, при нормальній роботі АЕС ймовірність радіоактивного забруднення невелика. Але у випадку аварії вплив радіоактивних викидів носить глобальний характер.


Слайд #10
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #10

Енергетична проблема
Негативний Вплив атомних електростанцій позначається насамперед на атмосфері. Правда, при нормальній роботі АЕС ймовірність радіоактівного забруднення невелика. Альо у випадка аварії Вплив радіоактівніх вікідів носити глобальний характер.


Слайд #11
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #11

Проблеми електроенергетики світу
Сьогодні енергетика світу базується на не поновлюваних джерелах енергії - горючих органічних, а також енергії річок і атомної. Особливо обговорюються долі реакторів на швидких нейтронах. Великі надії в світі покладаються на альтернативні джерела енергії. У ряді країн створені вітросилові енергоустановки, приливні і геотермальні сонячні електростанції (Росія, Італія, Ісландія, Нова Зеландія, Японія). Однак енергопостачання на базі альтернативних джерел залишається поки занадто дорогим у порівнянні з вугіллям, нафтою, газом, ядерною енергією.


Слайд #12
Презентація на тему «Проблеми энергетики» - Слайд #12

Шляхи вирішення енергетичних проблем
По-перше-в подальшому збільшенні запасів мінерального палива і сировини, залученні в експлуатацію більш бідних руд, освоєнні важкодоступних басейнів, так як розвідані запаси зростають швидше, ніж видобуток.
По-друге, у більш раціональному і економному використанні енергоносіїв. Політика ресурсозбереження стала здійснюватися в промисловості, на транспорті, в комунально-побутовому секторі не тільки шляхом економії палива, але, і в основному за рахунок перебудови технологічних процесів.
 Для стримування попиту необхідна розробка і впровадження технологій, що підвищують ефективність енергокористування в автомобілях, будинках і офісах.
Необхідне розширення доступу до всіх економічно доцільним енергоносіях: нафти, газу, вугілля, атомної енергії, а також до альтернативних джерел і джерел відновлюваної енергії: енергії вітру, сонця і біологічним видам палива.
Необхідно знижувати обсяги викидів CO2 за допомогою технологій, що підвищують ефективність енергокористування, альтернативних і поновлюваних джерел і стратегій уловлювання та захоронення викидів вуглекислого газу.


Завантажити презентацію