Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #1

Поляризація
світла
Проект
на тему:


Слайд #2
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #2

Світло, в якому напрямки коливань якимсь чином впорядковані, називається поляризованим.
Поляризація світла – це така його властивість, яка характеризується просторово-часовою впорядкованістю орієнтації векторів
напруженостей електричного та магнітного полів.
Під терміном “поляризація світла”
розуміють також процес отримання поляризованого світла.


Слайд #3
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #3

Природне світло можна перетворити в плоскополяризоване за допомогою поляризаторів, пристроїв, які пропускають коливання тільки визначеного напрямку (наприклад, пропускають коливання , паралельні площині поляризатора, і повністю затримують коливання, перпендикулярні до цієї площини). Як поляризатор можна використовувати кристал турмаліну.


Слайд #4
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #4

Розглянемо класичні досліди з турмаліном
Спрямуємо природне світло перпендикулярно до пластини турмаліну Т1, яка була вирізана паралельно осі ОО´
A'
B'
O'
O'
O
T2
T1
O
n
B
Обертаючи кристал Т1
навколо напрямку про-
меня, ніяких змін інтенсивності
світла після проходження крізь турмалін не спостерігаємо.


Слайд #5
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #5

Якщо на шляху променя поставити другу пластину турмаліну Т2 і обертати її навколо напрямку променя, то інтенсивність світла після проходження пластини змінюється в залежності від кута α між оптичними осями кристалів за законом Малюса:
І = І0 cos2α ,
де І0 і І – відповідно інтенсивності світла, падаючого на другий кристал, і після його проходження.
A'
B'
O'
O'
O
T2
T1
O
n
B
O
O
O'
O'
E
α
E0
T1


Слайд #6
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #6

Якщо на шляху відбитого і заломленого променів поставити аналізатор (наприклад, турмалін), то можна виявити, що відбитий і заломлений промені частково поляризовані: при обертанні аналізатора навколо променів інтенсивність світла періодично підсилюється і слабне (повного гасіння не спостерігають). Подальші дослідження показали, що у відбитому промені
переважають коливання,
які перпендикулярні до площини
падіння, а у заломленому
промені – коливання, паралель-
ні площині падіння.).

рис. 20


Слайд #7
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #7

Ступінь поляризації
залежить від кута падіння променів і показників заломлення речовин.
Подвійне заломлення променів.
e
o


Слайд #8
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #8

Поляризаційні призми та поляроїди.
В основа роботи поляризаційних пристроїв, які використовують для отримання поляризованого світла, лежить явище подвійного заломлення променів. Найчастіше для цього застосовують призми та поляроїди.


Слайд #9
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #9

За складом спектра можна судити про властивості речовини, яка випромінює світло. З цією метою використовують прилади, названі спектрографами. Основною частиною такого приладу (мал. 4.72)
є трикутна призма, яка розкладає вузький пучок світла, що проходить крізь об'єктив, на спектр, який залишає слід на фотоплівці.


Слайд #10
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #10

Око людини нездатне відрізняти поляризоване світло від природного. Хоча комахи, зокрема бджоли, можуть визначати напрямок площини поляризації поляризованого світла.


Слайд #11
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #11

Аналізатор
На мал. 4.74 зображено установку, в якій здійснюється поляризація природного світла.


Слайд #12
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #12

Явище поляризації широко застосовують у техніці. У сучасних містах, де багато радіопередавачів різного призначення, випромінювальні антени розміщують у взаємно перпендикулярних площинах (мал. 4.75). За таких умов дві радіостанції, які працюють на однаковій частоті, не заважають одна одній.


Слайд #13
Презентація на тему «Поляризація світла» (варіант 1) - Слайд #13

У цукровій промисловості застосовують прилади для визначення концентрації цукру в мелясі чи в розчині — цукриметри. Розчин цукру здатний повертати площину поляризації світла на певний кут залежно від концетрації цукру