Презентація на тему «Пароутворення та конденсація»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #1

Пароутворення та конденсація
Підготувала
Учениця 10-Б класу
ЗОШ І-ІІІ ст. №11
м. Сміла
Відняк Людмила


Слайд #2
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #2

Пароутворення - це перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.
Є два види пароутворення:
а) випаровування;
б) кипіння.
Пароутворення


Слайд #3
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #3

Випаровування
Випаровування - це пароутворення на поверхні рідини.
Випаровування відбувається за будь-якої температури та у будь-яких рідин, що мають вільну поверхню.
Випаровування завжди супроводжується охолодженням рідини.
Є декілька закономірностей випаровування.


Слайд #4
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #4

Механізм випаровування пов'язаний із випадковим виштовхуванням окремих молекул поверхневого шару рідини під дією неперервних безладних поштовхів від сусідніх молекул в ході їх хаотичного теплового руху.
Механізм випаровування


Слайд #5
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #5

Швидкість випаровування пропорційна площі вільної поверхні рідини.
Швидкість випаровування пропорційна температурі рідини.
Швидкість випаровування залежить від руху повітря поблизу поверхні рідини.
Швидкість випаровування залежить від вологості повітря.
Швидкість випаровування у різних рідин різна.
Закономірності випаровування


Слайд #6
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #6

Кипіння - це пароутворення в об'ємі рідини.
- Кипіння відбувається лише за певної для даної рідини та даних умов температури.
- Під час кипіння рідини її температура не змінюється.
- Температура кипіння суттєво залежить від зовнішнього тиску.
Кипіння


Слайд #7
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #7

Механізм кипіння пов'язаний із утворенням всередині об'єму рідини повітряних бульбашок, заповненням цих бульбашок парою під час внутрішнього випаровування, їх спливанням на поверхню рідини під дією архімедової сили, шумним руйнуванням бульбашок та виходом із них пари при досягненні поверхні рідини. В цілому, процес кипіння відрізняється від процесу випаровування саме великою інтенсивністю пароутворення: рідина при кипінні значно швидше (за менший проміжок часу) перетворюється у пару.
Механізм кипіння


Слайд #8
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #8

умовою початку кипіння є нагрівання рідини до певної температури;
умовою здійснення кипіння є неперервне надання рідині великої кількості теплоти;
температура кипіння є різною для різних рідин;
для даної рідини температура кипіння залежить від зовнішнього тиску: із зменшенням тиску температура кипіння зменшується і навпаки;
кипіння зажди відбувається у декілька окремих стадій.
Загальні закономірності кипіння.


Слайд #9
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #9

Основним механізмом початку кипіння є утворення бульбашок із повітря.


Слайд #10
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #10

утворення первинних бульбашок повітря на дні та стінках посудини;
заповнення первинних бульбашок парою під час внутрішнього випаровування;
зростання тиску пари у бульбашках за рахунок нагрівання рідини;
збільшення розмірів бульбашок під дією внутрішнього тиску;
початок спливання бульбашок під дією архімедової сили;
Основні стадії кипіння рідини.


Слайд #11
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #11

Конденсація - це зворотній процес перетворення речовини із газоподібного агрегатного стану у рідкий агрегатний стан (перетворення пари у рідину). Серед прикладів конденсації у природі найбільш важливими є такі, як випадіння роси, утворення туману, конденсація хмар, дощі та зливи тощо.
Конденсація


Слайд #12
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #12

конденсація може відбуватись за будь-якої температури;
інтенсивність конденсації залежить від зовнішнього (атмосферного) тиску;
інтенсивність конденсації залежить від вологості повітря: конденсація є найбільш інтенсивною при 100% вологості;
оскільки вологість повітря залежить від температури, то для даного зовнішнього тиску конденсація відбувається при зниженні температури до певного значення - точки роси;
питома теплота конденсації чисельно дорівнює питомій теплоті пароутворення.
Закономірності конденсації.


Слайд #13
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #13

Приклади конденсації


Слайд #14
Презентація на тему «Пароутворення та конденсація» - Слайд #14

Випаровування та конденсація в природі.


Завантажити презентацію