Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #1

Отримання та застосування радіонуклідів. Радіоактивний захист людини


Слайд #2
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #2

Радіонуклід — атом з нестійким ядром, що характеризується додатковою енергією, яка доступна для передачі до створеної радіаційної частинки, або до одного з електронів атома в процесі внутрішньої конверсії.


Слайд #3
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #3

Радіонукліди утворюються в природних умовах, але також можуть бути отримані штучно при бомбардуванні стабільного елемента нейтронами в ядерному реакторі.


Слайд #4
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #4

Радіонукліди утворюються в природних умовах, але також можуть бути отримані штучно при бомбардуванні стабільного елемента нейтронами в ядерному реакторі.


Слайд #5
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #5

Радіонукліди утворюються в природних умовах, але також можуть бути отримані штучно при бомбардуванні стабільного елемента нейтронами в ядерному реакторі.


Слайд #6
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #6

Оскільки бета-розпад будь-якого типу не змінює масове число A ізотопу, серед ізотопів з однаковим значенням масового числа (ізобар) існує як мінімум один бета-стабільний ізотоп, що відповідає мінімуму на залежності надлишку маси атома від заряду ядра Z при даному A; бета-розпади відбуваються у напрямку до цього мінімуму.


Слайд #7
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #7

Оскільки бета-розпад будь-якого типу не змінює масове число A ізотопу, серед ізотопів з однаковим значенням масового числа (ізобар) існує як мінімум один бета-стабільний ізотоп, що відповідає мінімуму на залежності надлишку маси атома від заряду ядра Z при даному A; бета-розпади відбуваються у напрямку до цього мінімуму.


Слайд #8
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #8

Вони використовуються в атомній енергетиці, промисловості, медицині, сільському господарстві і грають важливу роль в дослідженнях з фізики, хімії та біології. Проте, вони можуть являти собою значну небезпеку через руйнівний вплив іонізуючого випромінювання на живі організми.


Слайд #9
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #9

Успіхи застосування радіонуклідів в радіотерапії призвели до утворення нової галузі радіобіології -атомної медицини, в основі якої лежить використання випромінювання радіоактивних елементів в діагностичних і терапевтичних цілях.


Слайд #10
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #10

Радіотерапія


Слайд #11
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #11

Процеси ядерного енергетичного циклу
Джерелом енергії в ядерному реакторі є ланцюгова реакція розпаду ядер під дією нейтронів, з утворенням двох уламків та 2-3 нейтронів. Повне енерговиділення до 200 МеВ - величезна теплотворна здатність. Здатність ділитися і приймати участь у ланцюговій реакції мають такі радіонукліди.


Слайд #12
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #12

Енерговиділення до 200 МеВ


Слайд #13
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #13

Енерговиділення до 200 МеВ


Слайд #14
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #14

Природний уран


Слайд #15
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #15

Природний уран підлягає таким видам перероблення:
1) його збагачують на заводі по розділенню ізотопів;
2) переводять у відповідну фіз.-хім. форму на заводі по виготовленню палива (перетворюють в порошок і спікають у паливні пігулки);


Слайд #16
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #16

Застосовуються для визначення товщини прокату чорних і кольорових металів, паперу, пластмас, гуми, тощо.


Слайд #17
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #17

Використання радіонуклідів


Слайд #18
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #18

Цей метод застосовується також для отримання:
1) чистих металів, наприклад, рідкоземельних, благородних;
2) визначають хімічну формулу;
3) визначають чистоту металу;
4) хід хімічних реакцій;


Слайд #19
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #19

Застосування радіонуклідів у медицині та біології
діагностика та лікування злоякісних пухлин, максимально швидке пригнічення пухлинного росту (променева операція).
в дерматології для лікування шкірних захворювань, на хворе місце накладають аплікатор. У наслідок малої проникаючої здатності b частинок їх дії підлягають тільки верхні шари тканини.


Слайд #20
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #20

Гамма-ніж


Слайд #21
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #21

Гамма-ніж


Слайд #22
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #22

Радіонукліди в сільському господарстві
У сільському господарстві радіонукліди використовуються в наступних сферах:
- радіаційна генетика (нові сорти);
- дозволяє оцінити ефективність добрив (метод міченого атому);
- втрата здатності до проростання насіння;
- іонізуюче опромінення призводить до статевої стерилізації шкідників на елеваторах.


Слайд #23
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #23

Радіонукліди в сільському господарстві
У сільському господарстві радіонукліди використовуються в наступних сферах:
- радіаційна генетика (нові сорти);
- дозволяє оцінити ефективність добрив (метод міченого атому);
- втрата здатності до проростання насіння;
- іонізуюче опромінення призводить до статевої стерилізації шкідників на елеваторах.


Слайд #24
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #24

Радіоактивний захист людини


Слайд #25
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #25

Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке має місце при роботі із закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно направити на попередження переопромінення персоналу шляхом:
збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист відстанню);
скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом);
екранування джерела випромінювання (захист екранами).


Слайд #26
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #26

Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке має місце при роботі із закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно направити на попередження переопромінення персоналу шляхом:
збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист відстанню);
скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом);
екранування джерела випромінювання (захист екранами).


Слайд #27
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #27

П'ять способів захиститися від радіоактивного забруднення
Захищатися і митися;
Особливий стиль прибирання;
Меню для захисту від радіації;
Ліки від радіації;
Особиста гігієна.


Слайд #28
Презентація на тему «Отримання та застосування радіонуклідів» - Слайд #28

Дякую за увагу!