Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #1

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів


Слайд #2
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #2

Зміст
Ідеальний газ
Основне рівняння МКТ газів
Температура та її вимірювання
Абсолютна температурна шкала. Абсолютний нуль.
Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна.


Слайд #3
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #3

Ідеальний газ
Властивості:
Об'ємом молекули V0 можна знехтувати в порівнянні з об'ємом посудини V.
Між молекулами газу немає сил взаємодії. Вони вникають лише при ударі молекул.
Молекули при взаємодії поводять себе як пружні кульки.


Слайд #4
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #4

Параметри стану газу
Мікропараметри
Макропараметри
Швидкість, маса, розміри, енергія 1 молекули
Тиск, об'єм, температура газу


Слайд #5
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #5

Основне рівняння МКТ газів
Середня арифметична швидкість
Середня квадратична швидкість


Слайд #6
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #6

Вивід формули
Вздовж осі ОХ 1/3 молекул. В одному
напрямку 1/6 молекул.
За час t об стінку вдариться


Слайд #7
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #7

Температура
Теплова рівновага – стан системи при якому макроскопічні параметри як завгодно довго залишаються незмінними.
Температура характеризує стан теплової рівноваги системи так як має строго визначене значення.


Слайд #8
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #8

Пояснення
Якщо при контакті двох тіл їх фізичні параметри (тиск і об'єм) не змінюються, отже температура в них однакова тобто між ними теплова рівновага


Слайд #9
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #9

Температура


Слайд #10
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #10

Вимірювання температури. Абсолютна шкала


Слайд #11
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #11

Дослід Штерна


Слайд #12
Презентація на тему «Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів» - Слайд #12

Дослід Штерна