Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #1

Презентація на тему:
“Надпровідникові прилади та їх застосування”
Підготувала учениця 11-А класу
Чинадіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пехньо Олександра


Слайд #2
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #2

Терморезистор, термістор -  
 напівпровідниковий резистор, активний електричний
опір якого залежить від температури; терморезистори
випускаються у вигляді стрижнів,
трубок, дисків, шайб і бусинок;
розміри варіюються від декількох
мкм до декількох см; на їх основі
розроблені системи і пристрої
дистанційного та централізованого
вимірювання і регулювання
температури, протипожежної сигналізації
та теплового контролю,
температурної компенсаціфї різних
елементів електричного кола,
вимірювання вакууму та швидкості
руху рідин і газів та ін.


Слайд #3
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #3

Символ терморезистора, використовуваний у схемах


Слайд #4
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #4

Для термістора характерні великий температурний коефіцієнт опору (ТКО) (що у десятки раз перевищує цей коефіцієнт для металів), простота обладнання, здатність працювати в різних кліматичних умовах при значних механічних навантаженнях, стабільність характеристик у часі.


Слайд #5
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #5

Терморезистор виготовляють у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб, бусинок і тонких пластинок переважно методами порошкової металургії. Їхні розміри можуть варіюватися в межах від 1—10 мкм до 1—2 см.


Слайд #6
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #6

Основними параметрами терморезистора
є: номінальний опір, температурний
коефіцієнт опору, інтервал
робочих температур,
максимально припустима
потужність розсіювання.


Слайд #7
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #7

Фоторези́стор — елемент електричного кола, який змінює свій опір при освітленні.
Принцип дії фоторезистора оснований на явищі фотопровідності — зменшенні опору напівпровідника при збудженні носіїв заряду світлом.
Найпопулярнішим напівпровідником, на основі якого виготовляються фоторезистори, є CdS.
Фоторезистори застосовуються у фотореле, які автоматично включають вуличне освітлення в сутінках, у турнікетах метро тощо.


Слайд #8
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #8

Фоторезистори застосовуються у фотореле, які автоматично включають вуличне освітлення в сутінках, у турнікетах метро тощо.
Позначення в схемах


Слайд #9
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #9

Діод Зенера (стабілітрон) — різновид діодів, що в режимі прямих напруг, проводять струм як звичайні діоди, а при зворотній напрузі —струм різко зростає тільки в області напруг близьких до пробою («зенерівська напруга»). Прилад отримав назву на честь імені його першовідкривача Кларенса Зенера.


Слайд #10
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #10

В основі роботи стабілітрона лежать два механізми:
Лавинний пробій p-n переходу
Тунельний пробій p-n переходу, також відомий під назвою ефект Зенера.
Зображення діода Зенера на електричних принципових схемах


Слайд #11
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #11

Діоди Зенера широко використовуються для побудови джерел опорної напруги, в різноманітних електронних схемах. Для цього їх під'єднують до джерела напруги через обмежуючий опір (резистор).


Слайд #12
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #12

Транзи́стор — напівпровідниковий елемент
електронної техніки, який дозволяє
керувати струмом, що протікає через нього,за
допомогою прикладеної до додаткового 
електрода напруги.
Транзистори є основними елементами
сучасної електроніки. Зазвичай вони
застосовуються в підсилювачах і логічних
електронних схемах. У мікросхемах в єдиний
функціональний блок об'єднані
тисячі й мільйони окремих
транзисторів.


Слайд #13
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #13

За будовою та принципом дії транзистори поділяють на два великі класи: біполярні транзистори й польові транзистори. До кожного з цих класів входять численні типи транзисторів, що відрізняються за будовою і характеристиками.


Слайд #14
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #14

Транзистор має два основні застосування: у якості підсилювача і у якості перемикача.
Використання транзистора у якості перемикача пов'язане з тим, що приклавши відповідну напругу до одного з його виводів, можна зменшити практично до нуля струм між двома іншими виводами, що називають запиранням транзистора. Цю властивість
використовують для побудови логічних
вентилів.


Слайд #15
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #15

Інтегра́льна мікросхе́ма  — мініатюрний мікроелектронний виріб, елементи якого нерозривно пов'язані конструктивно, технологічно та електрично. Виконує визначені функції перетворення і має високу щільність упаковки електрично з'єднаних між собою елементів і компонентів, які є одним цілим з точки зору вимог до випробувань та експлуатації.


Слайд #16
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #16

За способом об'єднання розрізняють:
Напівпровідникова мікросхема - всі елементи і межелементні з'єднання виконані на одному напівпровідниковому кристалі (наприклад, кремнію, германію, арсеніду галію, оксид гафнію).
Плівкова інтегральна мікросхема - всі елементи і межелементні з'єднання виконані у вигляді плівок:
товстоплівкова інтегральна схема;
тонкоплівкова інтегральна схема.
Гібридна мікросхема (також мікрозбірка) - крім напівпровідникового кристалу містить трохи безкорпусних діодів, транзисторів і (або) інших
електронних компонентів, поміщених
в один корпус.
За видом оброблюваної інформації — поділяють на
цифрові та аналогові.


Слайд #17
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #17

Ступінь інтеграції:
мала інтегральна схема (МІС) - до 100 елементів у кристалі,
середня інтегральна схема (СІС) - до 1000 ел. в кристалі,
велика інтегральна схема (ВІС) - до 10 тис. ел. в кристалі,
надвелика інтегральна схема (НВІС) - більше 10 тис. ел. в кристалі.
Ступінь інтеграції мікропроцесорної інтегрованої мікросхеми, що містить більше 100000 елементів 
Використовується в різних аналогових та цифрових елементах автоматики, вимірювальної та обчислювальної техніки.


Слайд #18
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #18

Світлодіо́д  — напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму. Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежить від хімічного складу використаного у світлодіоді напівпровідника. Сучасні світлодіоди можуть випромінювати світло від інфрачервоної
ділянки спектру до близької
до ультрафіолету.


Слайд #19
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #19

Використовуючи світлодіоди можна одержати світло з високою насиченістю кольору. Світлодіоди застосовують у індикаційній техніці, при побудові світлодіодних джерел світла (інформаційні табло, світлофори, ліхтарики, гірлянди тощо).


Слайд #20
Презентація на тему «Надпровідникові прилади та їх застосування» - Слайд #20

ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!