Презентація на тему «Моделі. Моделювання»


Рейтинг презентації 3.2 на основі 10 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #1

Моделі та їх типи. Моделювання.


Слайд #2
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #2

Експрес-повторення
1. З якими темами ми ознайомилися в 10 класі?
2. Які існують традиційні форми подання інформації?
3. Які ще види інформації ви знаєте?
4. Що таке алгоритм?
5. Що означає вираз «постановка задачі»?


Слайд #3
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #3

Вправа «Пошук та аналіз»
Використовуючи ресурси Інтернету, заповніть таблицю


Слайд #4
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #4

Проблемні запитання
1. Чим проект відрізняється від моделі?
2. Що передує — модель чи проект?
3. Чому б не досліджувати сам об'єкт, для чого створювати модель?


Слайд #5
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #5

Моделі та способи їх зображення


Слайд #6
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #6

Що таке модель?
Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.


Слайд #7
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #7

Що може бути моделлю?
Моделлю може бути будь-який об'єкт, установка, явище або мисленєвий образ, за допомогою яких вивчають більш складні об'єкти.


Слайд #8
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #8

Чи існують тільки матеріальні моделі?
Крім матеріальних моделей існують абстрактні моделі: описи, формули, зображення, схеми, креслення, графіки, таблиці, діаграмами, якими можна відображати різноманітні явища, процеси закономірності й залежності реального світу.


Слайд #9
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #9

Класифікація моделей


Слайд #10
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #10

Мозковий штурм
Спробуємо провести класифікацію моделей:
іграшка,
макет будинку,
правила для учнів,
твір на тему «Як би я був президентом…»,
запис структури молекули води,
відповідь на запитання: «Чи є життя у всесвіті?»


Слайд #11
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #11

Інформаційні моделі
Під час вивчення інформатики нас цікавитимуть інформаційні моделі, тобто такі, що стосуються інформаційних процесів.


Слайд #12
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #12

До якої із зазначених вище множин можуть належати ці моделі?


Слайд #13
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #13

Інформаційна модель
Інформаційна модель — це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.


Слайд #14
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #14

Математична модель
Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математики.


Слайд #15
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #15

Комп'ютерне моделювання
Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів.
Моделювання на комп'ютері має набагато більше можливостей, ніж просто моделювання за допомогою реальних предметів або матеріалів.


Слайд #16
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #16

Практичне задання
Побудова моделей
Створити моделі засобами MS Office таких об'єктів: куб, буди­нок, ялинка.
Процесів: хімічна реакція


Слайд #17
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #17

Підсумок
1. Що нового ви дізналися на уроці?
2. Як ці знання можна застосувати на практиці?
3. Чи престижна професія програміста?
4. Яка, на вашу думку, заробітна плата програмістів?
5. Що б ви хотіли дізнатися на наступному уроці?
Фронтальне опитування
1. Що таке модель? Наведіть приклади моделей.
2. Що розуміють під знаковою моделлю?
3. Що таке математична та інформаційна модель? У чому різниця між ними?
4. Що таке комп'ютерна модель?
5. Які унікальні можливості дає комп'ютерне моделювання?
6. Назвіть основні етапи створення комп'ютерної моделі.
7. Що таке комп'ютерні експерименти?
8. Назвіть тип програмного забезпечення, яке використовують для реалізації комп'ютерних моделей.
9. На які типи умовно можна поділити моделі?
10. Назвіть недоліки комп'ютерних моделей.


Слайд #18
Презентація на тему «Моделі. Моделювання» - Слайд #18

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.
Створити засобами MS Office модель: паралелепіпед, стіл, квітку.