Презентація на тему «Механічний резонанс»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #1

Механічний резонанс
Розглянемо явище механічного резонансу. Це явище має місце за частоти, коли амплітуда зміщення досягне максимума.


Слайд #2
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #2

Визначення
М е х а н і ч н и й р е з о н а н с – це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти змушувальної сили до частоти, яка дорівнює або наближається до власної частоти коливальної системи.


Слайд #3
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #3

Визначення
М е х а н і ч н и й р е з о н а н с – це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти змушувальної сили до частоти, яка дорівнює або наближається до власної частоти коливальної системи.


Слайд #4
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #4

Резонанс характеризують інтенсивністю, напівшириною спектральної лінії та добротністю. Здебільшого резонанс наближено описують кривою Лоренца:


Слайд #5
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #5

Резонансні криві
Резонансні криві – це криві залежності амплітуди А вимушених коливань від частоти  при різних  . tПри  0 всі криві досягають одного і того ж самого, відмінного від нуля, граничного значення , яке називається статичним відхиленням.


Слайд #6
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #6

Резонанс
Резонанс може бути шкідливим і небезпечним. З метою запобігання цьому слід заздалегідь обчислювати частоти коливань різних машин, засобів транспорту, фундаментів тощо, щоб у звичайних умовах їх експлуатації не міг настати резонанс.
У повсякденному житті можна спостерігати, як в кімнаті бряжчать шибки під час проходження по вулиці важкого вантажного автомобіля. Це означає, що власні частоти коливань шибок дорівнюють частоті коливань деталей автомобіля.


Слайд #7
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #7

Явище резонансу широко використовується в науці й техніці. На ньому ґрунтується робота багатьох радіотехнічних схем та пристроїв, таких як коливні контури. Використовуючи явище резонансу ми вибираємо із багатого різноманіття електромагнітних хвиль в просторі навколо нас саме ті, які відповідають нашій улюбленій радіостанції, вибираємо телевізійний канал тощо.


Слайд #8
Презентація на тему «Механічний резонанс» - Слайд #8

Шкідливі прояви резонансу
Способи боротьби з шкідливими проявами резонансу
Відомі випадки руйнування літаків, коли амплітуда коливань крил літака різко збільшується під дією турбулентності потоків повітря.
Змінити власну частоту коливань системи. Просто зробити важчими крила літаків – частота власних коливань крила змінилась і припинила співпадати із частотою коливань зовнішньої сили.
Під час руху потяга частота ударів коліс на стиках рейок іноді збігається з частотою вільних коливань вагона на ресорах, тоді вагон починає сильно розгойдуватися і виникає небезпека аварії.
Для потягів розраховують небажану швидкість руху.
Руйнування мостів, про які йшлося на початку уроку.
По мосту забороняється ходити стройовим кроком.
Руйнування будинків під час землетрусів.
Під час спорудження будинків ураховують частоту коливань земної кори в разі землетрусу.


Завантажити презентацію