Презентація на тему «Механічна робота. Потужність»


Рейтинг презентації 3.4 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #1

Презентація на тему: “Механічна робота. Потужність”
Учня 10-А класу
ЗОШ №25 м. Луцька
Матвійчука Романа
Зберігайте, будь-ласка, тишу !!!
Умійте цінувати працю інших людей.


Слайд #2
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #2

Зміст
Цілі презентації.
Робота – загальні знання.
Механічна робота.
Коли робота = 0.
Робота сили тяжіння.
Робота сили тертя.
Робота сили пружності.
Джеймс Прескотт Джоуль.
Потужність – все, все, все…
Поміркуйте.
Заключення.
Література.


Слайд #3
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #3

Цілі презентації:
Дидактична: сформувати в учнів уяву про механічну роботу, навчити учнів розраховувати роботу різних сил, розкрити сутність потужності.
Розвивальна: сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати пізнавальний інтерес, формування уміння виписувати гіпотези.
Виховна: розширити кругозір учнів, збуджувати інтерес до вивчення фізики.


Слайд #4
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #4

Робота – загальні знання
“Праця – джерело усякого багатства … праця створила людину…”
Ф.Енгельс
Робота – “праця, заняття, справа, вправа. Єгипетська робота – важка і довга. Чорна робота – робота, яка не потребує особливих знанні і вмінь”
В. Даль


Слайд #5
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #5

Робота залежить від:
Прикладеної сили
Модуля
переміщення


Слайд #6
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #6

В. Перов “Трійка” Лебідь, рак і щука”
І. Рєпін “Бурлаки на Волзі”


Слайд #7
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #7

Механічна робота


Слайд #8
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #8

Механічна робота – це фізична величина, прямо пропорційна добутку сили та пройденого шляху.
Позначається буквою А.
Чудовий трикутник (пояснення далі).
Робота – величина скалярна.
[A] = 1 Дж (джоуль).


Слайд #9
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #9

Розглянемо приклади механічної роботи
Під час піднімання каменя руками механічна робота вико­нується м'язовою силою рук.
Поїзд рухається під дією сили тяги електровоза, при цьому виконується механічна робота.
Під час пострілу з рушниці сила тиску порохових газів виконує роботу — переміщує кулю вздовж ствола, швидкість кулі при цьому збільшується.
Отже,
механічна робота виконується тоді, коли тіло рухається під дією прикладеної до нього сили.


Слайд #10
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #10

Робота = сила • шлях,
або
А = F•s
де А — робота, F — сила і s —
пройдений шлях.


Слайд #11
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #11

Аналіз загальної формули роботи
Якщо сила F=0, то робота А=0.
Якщо переміщення S=0, то робота А=0.
Важливий факт:
Якщо на тіло діють кілька сил, то вони виконують роботу одночасно.


Слайд #12
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #12

Формула роботи може використовуватись в тому випадку, коли сила F стала і співпадає за напрямком руху тіла.
Якщо напрямок сили співпадає з напрямком руху тіла, то дана сила здійснює додатну роботу, якщо ж рух тіла відбувається у напрямку, який є протилежним до напрямку дії сили, то ця сила виконує від'ємну роботу.


Слайд #13
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #13

Коли робота = 0 ?
Якщо S = 0
Якщо F ┴ S


Слайд #14
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #14

Робота дорівнює нулю:
а) якщо переміщення дорівнює нулю s = 0;
б) якщо сила перпендикулярна до переміщення
F ┴ S:
адже в цьому випадку переміщення тіла в напрямку дії сили також дорівнює нулю;
в) якщо сила, що діє на тіло, дорівнює нулю F = 0.
Наприклад:
Якщо м'яч котиться по землі в горизонтальному напрямку, то сила ваги буде перпендикулярна до напрямку руху й роботи не виконає: А = 0.
A = 0
F
S


Слайд #15
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #15

Робота різних сил
Робота сили тяжіння
Коли тіло рухається вниз, напрямок сили тяжіння збігається з напрямком переміщення. При цьому робота сили тяжіння додатна й дорівнює нулю:
А = mgh.
Коли тіло рухається угору, сила тяжіння спрямована протилежно переміщенню. Тому під час руху тіла угору робота сили тяжіння від'ємна й дорівнює:
А = - mgh.

h

h


Слайд #16
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #16

2. Робота сили пружності
Коли стисла пружина розпрямляється, сила пружності, що діє з її боку, спрямована так само, як переміщення, тому робота сили пружності додатна. При цьому деформація пружини зменшується, тобто при зменшенні деформації сила пружності пружини виконує додатну роботу.
Коли ми стискаємо недеформовану пружину, сила, що діє збоку пружини, спрямована протилежно деформації. Виходить, при збільшенні деформації сила пружності пружини виконує від'ємну роботу.
Fпруж
h
Fпруж
h


Слайд #17
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #17

3. Робота сили тертя
Сила тертя ковзання або кочення спрямована завжди протилежно швидкості, а, отже, і переміщенню тіла, тому робота сили тертя ковзання або кочення від'ємна.
Fтер
Fтер
У результаті дії сили тяжіння або пружності швидкість тіла може як збільшуватися, так і зменшуватися: у першому випадку робота додатна, у другому – від'ємна.
А в результаті дії сили тертя ковзання або кочення швидкість тіла завжди зменшується: робота цих сил завжди від'ємна.


Слайд #18
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #18

Джеймс Прескотт Джоуль
(1818-1889)
Його іменем названа одиниця роботи


Слайд #19
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #19

Народився Джоуль у невеличкому місті Селфорд недалеко від Манчестера (Великобританія)
24 грудня 1818 р.


Слайд #20
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #20

Його батько був багатієм (в Манчестері у нього був пивоварений завод), а оскільки Джоуль був дуже хворобливою дитиною, то шкільну освіту він отримав вдома.


Слайд #21
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #21

Серед домашніх вчителів був, наприклад, Джон Дальтон. В фізиці відомий його закон (закон Дальтона). Він не тільки викладав Джоулю математику, але й навчив основам фізики і хімії, познайомив з лабораторним обладнанням. Джоуль захопився фізичними експериментами.


Слайд #22
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #22

Потужність
Потужність – це фізична величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи А до проміжку часу t, за який цю роботу виконано:
За одиницю потужності беруть потужність, при якій за 1 с виконується робота 1 Дж.


Слайд #23
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #23

Цю одиницю називають ватом (позначається Вт), на честь англійського вченого Джеймса Ватта (1736—1819).


Слайд #24
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #24

Поміркуйте
З якою фізичною величиною Ви сьогодні познайомились?
Що таке механічна робота?
Якою буквою позначається і в яких одиницях вимірюється?
За якою формулою можна визначити роботу?
В яких випадках робота приймає додатні, від'ємні значення, може дорівнювати нулю?
У який спосіб можна виміряти роботу?


Слайд #25
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #25

Заключення
Надіємось сьогоднішня інформація допомогла вам пробудити ваш інтелектульний світ та краще зрозуміти цю прекрасну науку – фізику.


Слайд #26
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #26

Презентацію створено за допомогою комп'ютерної програми “Power Point”© ТОВ “Microsoft Office”, 2010
Джерела:
1) Усі уроки фізики. 10 клас. Група «Основа», 2008.— 352 с.2) Сайти: fizika.ru, wikipedia.ru…


Слайд #27
Презентація на тему «Механічна робота. Потужність» - Слайд #27