Презентація на тему «Мас-спектрограф»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #1

Мас-спектрограф
підготував Роман Котенко, 11-В


Слайд #2
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #2

вступ
Мас-спектрометрія — метод визначення хімічного, фазового складу і молекулярної структури речовини, що базується на реєстрації спектра мас іонів, утворених внаслідок іонізації атомів і молекул проби. Маса іона визначається за його відхиленням у магнітному полі.


Слайд #3
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #3

іонізація
Іонізацію здійснюють пучком електронів або йонів, лазерним випромінюванням тощо. Рідини перед іонізацією часто випаровують. мас-спектроскопія належить до найінформативніших методів і відрізняється високими аналітичними характеристиками, дозволяє провести аналіз твердих, рідких і газоподібних речовин. Число хімічних елементів, що одночасно визначаються у природних об'єктах — до 40; одночасно з елементним складом (з точністю до 1% при наявності стандартних зразків і до 30% при безеталонному аналізі) визначається ізотопний склад (з точністю до 0.1 – 0.01%) речовини. Границі виявлення: відносна %, абсолютна г.
 


Слайд #4
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #4

мас-спектрометр
Мас-спектрометр – прилад, що розділяє заряджені частинки (звичайно іони) із різним відношенням маси частинки до її електричного заряду. Принцип дії полягає у впливі електричного та магнітного полів на пучки іонів, що рухаються у вакуумі. Для реєстрації іонних струмів, як правило, використовуються підсилювачі постійного струму або фотопластинки.


Слайд #5
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #5

принцип роботи приладу
джерело іонів
мас-аналізатор
детектор


Слайд #6
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #6

джерела іонів
Перше, що треба зробити для отримання мас-спектру, – перетворити нейтральні молекули та атоми, що складають будь-яку речовину, в іони. Цей процес називається іонізацією і по-різному виконується для органічних та неорганічних речовин.
Другою необхідною умовою є переведення іонів в газову фазу у вакуумній частині мас-спектрометра. Глибокий вакуум забезпечує безперешкодний рух іонів всередині приладу, а при його відсутності іони розсіються і рекомбінують.


Слайд #7
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #7

способи іонізації
Газовая фаза
электронная ионизация (EI)
химическая ионизация (CI)
электронный захват (EC)
ионизация в электрическом поле (FI)
Жидкая фаза
термоспрей
ионизация при атмосферном давлении (AP)
электроспрей (APESI)
химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI)
фотоионизация при атмосферном давлении (APPI)
Твёрдая фаза
прямая лазерная десорбция - масс-спектрометрия (LDMS)
матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (MALDI)
масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS)
бомбардировка быстрыми атомами (FAB)
десорбция в электрическом поле (FD)
плазменная десорбция (PD)


Слайд #8
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #8

мас-аналізатори
Отримані при іонізації іони за допомоги електричного поля переносяться в мас-аналізатор, де починається другий етап аналізу – сортування іонів за відношенням маси до заряду.
Мас-спектрограф може мати два мас-аналізатори, тоді він називається тандемним.


Слайд #9
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #9

детектори
Останнім елементом є детектор заряджених частинок. Перші прилади мали фотопластинку в якості детектора. Зараз використовуються динодні вторинно-електронні множителі, фотомножителі або мікроканальні множителі.


Слайд #10
Презентація на тему «Мас-спектрограф» - Слайд #10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Завантажити презентацію