Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #1

Магнітні властивості речовин


Слайд #2
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #2

властивість речовини намагнічуватися у зовнішньому магнітному полі в напрямку протилежному напрямку цього поля.
Діамагнети́зм


Слайд #3
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #3

Тобто, це явище виникнення у речовині (діамагнетику) намагніченості, направленої назустріч зовнішньому (намагнічувальному) полю. Магнітна проникність діамагнетиків , а магнітна сприйнятливість .


Слайд #4
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #4

Природа діамагнетизму полягає в тому, що при внесенні діамагнетика в магнітне поле у його об'ємі індукуються вихрові мікроструми, які згідно з правилом Ленца, створюють власне магнітне поле, спрямоване назустріч зовнішньому полю. Проявом діамагнетизму є послаблення магнітного поля при внесенні в нього діамагнітної речовини.


Слайд #5
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #5

Діамагнетизм різною мірою притаманний всім речовинам. В ряді речовин він перекривається іншими, сильнішими ефектами (орієнтаційними, обмінними). Діамагнетиками є інертні гази, азот, водень, мідь, ртуть, вісмут, цинк, золото, срібло, вода тощо.
Наслідком діамагнетизму є виштовхування діамагнітних тіл з областей сильного магнітного поля в області, де воно слабше. Цей ефект можна використати для левітації, тобто для зависання діамагнітного об'єкта на певній висоті під дією постійного в часі, але неоднорідгого в просторі зовнішнього магнітного поля.


Слайд #6
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #6

Розрізняють діамагнетизм прецесійний та діамагнетизм Ландау.


Слайд #7
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #7

Прецесійний діамагнетизм обумовлений додатковою кутовою швидкістю внутрішньоатомних електронів, яка є наслідком дії магнітного поля. Таким чином у кожному атомі або йоні з'являється додатковий магнітний момент, спрямований проти первинного зовнішнього магнітного поля.
Прецесійний діамагнетизм


Слайд #8
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #8

Діамагнетизм Ландау
це діамагнетизм вільних електронів у твердому тілі, який виникає під дією зовнішнього магнітного поля внаслідок квантування руху електронів у площині перпендикулярній магнітному полю.


Слайд #9
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #9

Крім того, розрізняють діамагнетизм атомарний і багатоелектронних молекул, які дещо відрізняються своєю природою. Атомарний діамагнетизм не залежить від температури. Діамагнетизм багатоелектронних молекул визначається двома факторами: один пов'язаний з прецесією електронних оболонок, другий — з поляризацією електронних хмарок під впливом зовнішнього магнітного поля, що призводить до появи невеликого орбітального магнітного моменту, орієнтованого паралельно напруженості магнітного поля.


Слайд #10
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #10

властивість речовин слабо намагнічуватися в напрямі дії зовнішнього поля (напрямі силових ліній цього поля). Атоми або молекули парамагнетиків мають результуючий магнітний момент, який розглядається як магнітний диполь.
Парамагнетизм


Слайд #11
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #11

При відсутності зовнішнього магнітного поля диполі орієнтуються хаотично і тіло не виявляє ознак намагніченості. При внесенні парамагнетика у магнітне поле магнітні диполі повертаються, орієнтуючись своїм магнітним моментом уздовж зовнішнього поля. Цьому заважає тепловий рух молекул. Кінцевий сумарний магнітний момент одиниці об'єму парамагнетика залежить від величини зовнішнього магнітного поля і від температури. Властивість П. використовується при збагаченні деяких видів корисних копалин.


Слайд #12
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #12

деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, манган, хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють явище гістерезису; розрізняють м'які феромагнетики з малою коерцитивною силою та тверді феромагнетики з великою коерцитивною силою. Феромагнетики використовуються для виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.
Феромагнетизм


Слайд #13
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #13

деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, манган, хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють явище гістерезису; розрізняють м'які феромагнетики з малою коерцитивною силою та тверді феромагнетики з великою коерцитивною силою. Феромагнетики використовуються для виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.
Феромагнетизм


Слайд #14
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #14

деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, манган, хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють явище гістерезису; розрізняють м'які феромагнетики з малою коерцитивною силою та тверді феромагнетики з великою коерцитивною силою. Феромагнетики використовуються для виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.
Феромагнетизм


Слайд #15
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #15

Дякую за перегляд
Кінець


Слайд #16
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 2) - Слайд #16

Підготував учень 11-А класу
Діденко Владислав