Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #1

Магнітні властивості речовин


Слайд #2
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #2

Магнітна проникність речовин
Магнетики- це речовини, яні здатні
намагнічуватись в магнітному полі.
Магнітна проникність- це фізична величина, яка позначає рівень взаємодії речовини і поля.
μ = B / B0, де
μ-магнітна проникність,
B-магнітна індукція поля в речовині,
B0-магнітна індукція зовнішнього поля.


Слайд #3
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #3

Діамагнетики і парамагнетики
Діамагнетики-
речовини,що
намагнічуються проти
напрямку зовнішнього
магнітного поля.
Для них характерна
μ<1;
За відсутності
зовнішнього
магнітного
поля діамагнетики
немагнітні.
Парамагнетики
речовини, що
намагнічуються в
напрямку зовнішнього
магнітного поля.
Для них характерна
μ>1;
Парамагнетики
належать до
слабомагнітних
речовин.


Слайд #4
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #4

Парамагнетик(1) і
діамагнетик (2) в
Неоднорідному
магнітному полі.


Слайд #5
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #5

Феромагнетики
Феромагнетики- речовини, що мають значну
магнітну
проникність, які сильно взаємодіють з магнітним
полем.
До феромагнетиків належать залізо, кобальт, нікель,
деякісплави й хімічні сполуки.
Їх зазвичай виділяють в окремий клас сполук,
оскільки:
μ>>1;
феромагнітні властивості проявляються не в окремих атомах, а в кристалах у цілому;
за певної для даного феромагнетика температури феромагнітні властивості його зникають(температура Кюрі) ;
μ у складний спосіб залежить від магнітної індукції намагнічувального поля;


Слайд #6
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #6

Застосування магнітних матеріалів
При взаємодії з магнітним полем змінюються не тільки магнітні
властивості речовин, а й інші — механічні, теплові, електричні,
оптичні і навіть хімічні.
Одним із цікавих прикладів використання дії магнітного поля на речовину є «омагнічення» води. Пройшовши крізь магнітне поле, вода набуває нових властивостей. Така вода не утворює накипу в парових котлах, що дає змогу використовувати її без додаткового хімічного оброблення. Бетон, замішаний на «омагніченій» воді, міцніший, ніж звичайний.
Явище підсилення магнітного поля феромагнетиками використовується в різних електротехнічних приладах: електромагнітних кранах, реле, електродвигунах, трансформаторах.
З елементів штучних феромагнетикиів виготовляють антени.
Без магнітних матеріалів не можна уявити сучасні методи запису інформації. Типовим прикладом пристрою для запису на магнітній плівці є магнітофон .
Подібний фізичний процес відбувається під час запису інформації на диску вінчестера в сучасному комп'ютері.


Слайд #7
Презентація на тему «Магнітні властивості речовин» (варіант 3) - Слайд #7

Кінець!
Презентацію підготувала
Учениця 11-А класу
Ющенко Наталія


Завантажити презентацію