Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.25 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #1

Магнітне поле. Сила Ампера


Слайд #2
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #2

Взаємодія провідників зі струмами
Ампер (1820 р.)
Два провідники притягуються або відштовхуються в залежності від напрямку струму в них


Слайд #3
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #3

Дослід Ерстеда
При замиканні кола магнітна стрілка відхиляється від свого початкового положення
При розмиканні – повертається в початковий стан


Слайд #4
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #4

Важливо
При відсутності струму в провіднику магнітна дія на провідник не спостерігається


Слайд #5
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #5

Важливо
При проходженні електричного струму по провіднику спостерігається рух провідника


Слайд #6
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #6

Магнітне поле струму
Магнітне поле існує тільки навколо рухомих заряджених частинок


Слайд #7
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #7

Напрямок магнітного поля
За напрямок магнітного поля беруть напрямок від південного полюса S до північного N магнітної стрілки поміщеної в це поле


Слайд #8
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #8

Магнітна індукція
Силова характеристика поля
Дорівнює максимальному магнітному моменту контуру поділеному на добуток площі контуру та сили струму в ньому


Слайд #9
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #9

Магнітна індукція
Тесла


Слайд #10
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #10

Лінії магнітної індукції
Лінія, дотична якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора магнітної індукції


Слайд #11
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #11

Лінії магнітного поля
Не перетинаються
Замкнені
Магнітні поля – вихрові
Магнітних зарядів не існує


Слайд #12
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #12

Магнітне поле прямого провідника зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що товстий палець покаже напрямок струму, тоді зігнуті чотири пальці покажуть напрямок магнітного поля


Слайд #13
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #13

Магнітне поле кільця зі струмом
Якщо праву руку розмістити так, що чотири зігнуті пальці покажуть напрямок струму, тоді товстий палець покаже напрямок магнітного поля


Слайд #14
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #14

Магнітне поле соленоїда
Соленоїд – котушка циліндричної форми з провідника, який щільно намотаний в одному напрямку, довжина котушки значно більша від радіусу її перерізу


Слайд #15
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #15

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
Магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою
 - кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції


Слайд #16
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #16

Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки
Якщо ліву руку розмітити так, що лінії магнітного поля входитимуть в долоню, чотири пальці показуватимуть напрямок струму, тоді відігнутий товстий палець покаже напрямок сили Ампера


Слайд #17
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #17

Електродвигун


Слайд #18
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #18

Електровимірювальні прилади. Магнітоелектричні
Чутливі
Рівномірна шкала
Постійний струм


Слайд #19
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #19

Електровимірювальні прилади. Електромагнітні
Змінний та постійний струм


Слайд #20
Презентація на тему «Магнітне поле» (варіант 1) - Слайд #20

Гучномовець
Перетворення електромагнітних коливань в звукові
1 – котушка; 2 – мембрана;
3 – диффузор; 4 – постійний магніт