Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.1 на основі 10 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #1

Люмінесценція


Слайд #2
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #2

Явище холодного світіння речовин називається люмінесценцією


Слайд #3
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #3

Люмінесценція - нетеплове світіння речовини, що відбувається після поглинання ним енергії збудження
Вперше люмінесценція була описана в XVIII столітті.


Слайд #4
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #4

Речовина, у якій спостерігається люмінесценція, називається люмінофором.


Слайд #5
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #5

Класифікація люмінесценії за типом збудження
фотолюмінесценція
електролюмінесценція
хемілюмінесценція
біолюмінесценція
катодолюмінесценція
рентгенолюмінесценція
радіолюмінесценції
тріболюмінесценціей
електролюмінесценція


Слайд #6
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #6

Люмінесценція, що виникає при збудженні речовини світлом називається фотолюмінесценцією
Фосфоресценція – довготривале світіння
Флуоресценція - коротке світіння


Слайд #7
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #7

Електролюмінесце́нція — свічення газів під час проходження через них електричного струму, а також свічення кристалів під дією електричного поля


Слайд #8
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #8

Хемолюмінесценція – люмінесценція тіл, викликана хімічною реакцією (наприклад, світіння фосфору при повільному окисненні).
Хемолюмінесценція люмінолу з гемоглобіном


Слайд #9
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #9

Біолюмінесце́нція — світіння живих організмів


Слайд #10
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #10

Радіолюмінесценція - світіння люмінесцентних речовин під дією швидких часток - продуктів радіоактивного розпаду (α- і β-променів, а також жорсткої радіації γ-променів) і космічної радіації.
Триболюмінесценція - люмінесценція, що виникає при розтиранні, роздавлюванні або розколюванні кристалів
Катодолюмінесце́нція — різновид люмінесценції, світіння, спричинене електронами, які отримують великі швидкості під дією електричного поля
Рентгенолюмінесценція – люмінесценція, викликана вбиранням рентгенівських променів.
Кріолюмінесценція - спонтанне випромінювання світла при швидкому заморожуванні


Слайд #11
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #11

Люмінофори – речовини здатні випускати світло при їх опроміненні
Довжина хвилі світла, що випускається люмінесціюючою речовиною, завжди більша або дорівнює довжині світлової хвилі, падаючої на цю речовину (закон Стокса)


Слайд #12
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #12

Спектроскопія
Вивчення люмінесценції — один із головних методів оптичної спектроскопії. Вивчають звичайно спектр випромінювання, спектр збудження й кінетику згасання люмінесценції.
Існує також метод термостимульваної люмінесценції, коли речовину опромінюють при низькій температурі, за якої процеси релаксації збуджень затримані, а потім її повільно підігрівають і вона починає світитися при певній температурі.


Слайд #13
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 1) - Слайд #13

Використання
Широко використовують в електропроменевих приладах, світлотехніці, дефектоскопії та люмінесцентному аналізі, при люмінесцентній сепарації корисних копалин.
Люмінесценція мінералів є їх важливою діагностичною ознакою.