Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #1

Люмінесценсія
Виконала
Учениця 11-А класу
Родіонова Євгенія


Слайд #2
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #2

План
Що таке люмінесценція?
Класифікація видів люмінесценції.
Полярне сяйво.
Закон Стокса.
Використання люмінесценції.
Спектроскопія.
Список використаної літератури.


Слайд #3
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #3

Люмінесценція - нетеплове світіння речовини, що відбувається після поглинання ним енергії збудження
Вперше люмінесценція була описана в XVIII столітті.  У встановленні основних законів , а також в розвитку її вживань виняткове значення мали роботи радянської школи фізиків, створеної С. І. Вавіловим.


Слайд #4
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #4

Люмінесцентне випромінювання виникає за рахунок квантових переходів атомів,іонів, молекул зі збудженого стану в основний чи менш збуджений, тому кожен атом, іон чи молекула люмінофора є центром люмінесценції.
Речовина, у якій спостерігається люмінесценція, називається люмінофором.


Слайд #5
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #5

Класифікація видів люмінесценції
 По тривалості свічення
По механізму елементарних процесів
За типом збудження
Фосфоресценція
(довготривала)
Флуоресценція
(короткотривала)
 Резонансна
Спонтанна
Вимушена
Рекомбінаційна
 Фотолюмінесценція
 Рентгенолюмінесценція
 Катодолюмінесценція
 Хемолюмінесценція
Кріолюмінесценція
 Електролюмінесценція
 Триболюмінесценція
 Радіолюмінесценція
 Термолюмінесценція 
тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #6

Фосфоресценція – довготривале світіння
Флуоресценція –
коротке світіння


Слайд #7
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #7

Електролюмінесценція- виникає при пропущенні електричного струму через певні типи люмінофорів. Свічення газів під час проходження через них електричного струму, а також свічення кристалів під дією електричного поля
Хемолюмінесценція – люмінесценція тіл, викликана хімічною реакцією (наприклад, світіння фосфору при повільному окисненні).


Слайд #8
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #8

Біолюмінесце́нція — світіння живих організмів


Слайд #9
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #9

Рентгенолюмінесценція – люмінесценція, викликана вбиранням рентгенівських променів.
Радіолюмінесценція - світіння люмінесцентних речовин під дією швидких часток - продуктів радіоактивного розпаду (α- і β-променів, а також жорсткої радіації γ-променів) і космічної радіації.
Триболюмінесценція - люмінесценція, що виникає при розтиранні, роздавлюванні або розколюванні кристалів
Катодолюмінесце́нція — різновид люмінесценції, світіння, спричинене електронами, які отримують великі швидкості під дією електричного поля
Кріолюмінесценція - спонтанне випромінювання світла при швидкому заморожуванн


Слайд #10
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #10

Поля́рне ся́йво   — оптичне явище у верхніх шарах атмосфери, світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко змінюється.


Слайд #11
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #11

Довжина хвилі світла, що випускається люмінесціюючою речовиною, завжди більша або дорівнює довжині світлової хвилі, падаючої на цю речовину
Закон Стокса


Слайд #12
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #12

Люмінесценцію широко використовують в електропроменевих приладах, світлотехніці, дефектоскопії та люмінесцентному аналізі.
Люмінесценція мінералів є їх важливою діагностичною ознакою.


Слайд #13
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #13

Вивчення люмінесценції — один із головних методів оптичної спектроскопії. Вивчають звичайно спектр випромінювання, спектр збудження й кінетику згасання люмінесценції.
Існує також метод термостимульваної люмінесценції, коли речовину опромінюють при низькій температурі, за якої процеси релаксації збуджень затримані, а потім її повільно підігрівають і вона починає світитися при певній температурі.
Спектроскопія


Слайд #14
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #14

http://znaimo.com.ua
http://vseslova.com.uа
http://uk.wikipedia.org
Список використаної літератури


Слайд #15
Презентація на тему «Люмінесценція» (варіант 7) - Слайд #15

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію